Avskrivna protokoll:

1688 Vt
1687 Vt  1687 Ht
1686 Vt  1686 Ht
1685 Vt  1685 Ht
1684 Vt  1684 Ht
1683 Vt  1683 Ht
1682 Vt  1682 Ht
1681 Vt  1681 Ht
1680 Vt  1680 Ht
1679 Vt  1679 Ht
1678 Vt  1678 Ht
1677 saknas
1676 Ht  1675 Ht
1674 e.o.t 1     e.o.t 2
1674  Vt  Ht
1673  Vt  Ht
1672 saknas
1671 Ht
1670 Ht 1669 Ht
1668 Ht 1667 Ht
1666 Ht 1665 Ht
1664 Ht 1663 Ht
1662  Vt  Ht
1661 Ht 1660 Ht
1659 Ht 1658 Ht
1657 saknas
1656 Ht 1655 Ht
1654  Vt  Ht
1653 Ht 1652 Ht
1651 Ht 1650 Ht
1649 Ht 1648 Ht
1647 Ht
1646


Sidan skapad 10/12 1999.
Uppdaterad 7/10 2015


Hammerdals tingslags domböcker

Dessa avskrifter skall ses som ett hjälpmedel i Din forskning
- inte som en ersättning!

Avskrifterna är - mestadels - gjorda från kopior av original som förvaras i Landsarkivet i Östersund (ÖLA). I de fall då dombok från ett ting saknas hos ÖLA har avskriften gjorts från kopior av "renovationer" (renskrifter) i Riksarkivet (kopian i ÖLA:s Avskriftssamling), eller från mikrofilmade renovationer (mikrofiche-kort från SVAR). Källan framgår vid resp. dombok.
   Det måste påpekas att Landsarkivets exemplar av domboken bör anses som ett koncept (minnesanteckning), vilket i en del fall avviker från den renskrift som nu förvaras i Riksarkivet. Texten i protokoll från samma tingsförhandling kan alltså variera i olika källor!

Avskrifterna återges med originalets språk, men är inte helt bokstavstrogna. En reservation måste göras för ev. läsfel. Vid citat eller fördjupade textstudier måste orginalet studeras!
   Person- och ortnamn har normerats (första gången i resp. paragraf) för att underlätta sökning - använd web-läsarens sökfunktion. Om förlagans stavning avviker märkbart från normeringen har orginalets stavning satts inom [hakparentes]. Egennamn skrivs med stor begynnelsebokstav. Punkt- och kommatering har ibland ändrats för att underlätta läsningen. Kompletterande text i marginalerna har satts vid sin rätta plats, mellan tecknen \ och /. Låneord och titlar m.m, som i orginalet skrivits med latinska bokstäver ("humaniststil") återges här oftast med kursiv stil.
    Dombokens paragrafer har numrerats inom (parentes) om orginalet saknar numrering. Eventuella förtydliganden eller tveksamheter från min sida har också satts inom parentes.


Bilden av Hammerdals tingslagssigill är tecknad av Brita Grep, efter ett avtryck av orginalstampen, som finns i Jämtlands läns museum. Läs Svante Höglins artikel "Jämtländska tingslags- och sockensigill", publicerad i: Festskrift till Carl J E Hasselberg (Fornvårdaren band, IV, Uppsala 1931).

Hammerdals tingslagssigill © hansson.just.nu

För kompletta avskrifter 1649-1690

Se här


Hammerdals tingslagssigill
Jämtlands läns fornskriftsällskap