Hammerdals tingslags Dombok 1654 Ht
(Källa: Jämtlands domsagas domböcker 1654 -1660 , vol. AI:4, sid. 26. ÖLA)
Anno 1654 den 28 Novemb. höltz lagha tingh uthj Grännås, nährwarandes befallningzman ehrlig och förståndigh Jacob Christophersson Steenklyfft, sampt de 12 edsworne laghrättesmän:

Nils Andersson i Ede         Jon Persson i Berget
Per Eriksson i Jonsgård         Olof Andersson i Solberg
Erik Jonsson i Sikås         Erik Nilsson i Åsen
Per Eriksson i Sikås         Olof Toresson i Hallen
Daniel Olofsson i Gåxsjö         Anders Pålsson i Tullingsås
Sven Sjulsson i Vallen         Christian Persson i Viken

1.
Förmantes allmogen medh flijtt att förfärdiga sine landz- och allmenne wägher såsom och förferdig richtigt clarera sine uthlagor.


Föregående protokoll    -     Upp    -     Nästa protokoll

tillbaka