Döda i Ström 1694 - 1790

Kronologisk lista

De inledande bladen i kyrkboken saknas, nuvarande sid. 1 utgör högra sidan av uppslag 3. Ytterligare ett par blad saknas inuti boken. Dessutom saknas åtskilliga namn på personer som bevisligen bodde i Ström när de bör ha avlidit - men sådana kan också ha blivit begravda på annan ort.
   Många uppgifter rörande den döde saknas också, t.ex. bostadsort och titel. En del sådana uppgifter har jag lagt till i den normerade, alfabetiska listan (se nedan). Om jag - för tydlighetens skull - har lagt till uppgifter är dessa satta inom [hakparentes]. Uppenbara felaktigheter i orginalet är markerade med asterisk ( * ) och kompletterande upplysningar satta inom (parentes) i annat typsnitt. Apostrof ( ' ) efter datum anger att det är begravningsdatum, i annat fall dödsdatum.

Döda år  1694 - 1740     1741 - 1766     1767 - 1790


Normerad, alfabetisk lista

För att lättare kunna söka ett namn, om man inte känner till död/begravningsdatum, har jag sorterat samtliga införda alfabetiskt efter 1) Namn; 2) Datum 3) Ort. I denna lista har jag också kompletterat vissa uppgifter, bl.a. avseende hemort. För dragoner och ståndspersoner har bostadsort oftast utelämnats i kyrkboken. Eftersom det är osäkert var dessa verkligen bodde, anges bostadsort endast om den framgår av begravningsboken. (Observera, att begravningsdatum ej är särskilt markerade i denna lista, endast i den kronologiska - se ovan.)
   Samtliga namn i listan är normerade, d.v.s. likartade namn stavas på samma sätt. Med hjälp av web-läsarens sök-funktion kan man därför på ett enkelt sätt söka i de olika delarna av listan.

   OBS! Jämför alltid med uppgifterna i den kronologiska listan!

Namn:  Abraham - Göran    Hans - Måns    Mårten - Zakris, samt begravda utan namn.


Tillbaka till Ström C:1