Döda i Ström 1694 - 1790    Hans - Måns
sida / datum / namn / titel / ort / ev. anhörig / ålder / dödsorsak                   Tillbaka         Föregående        Nästa
  67 1706-08-19 Hans Andersson     Strand; 49 år
561 1766-10-10 Hans Hindriksson Hindrik Mickelssons son i Alanäset; 4 mån; svullnad i halsen
583 1782-06-20 Hans Jonsson Wallman dragon; 55 år; magvärk
  15 1698-12-01 Hans Mårtensson Erik Pärssons dräng i Öhn; 17 år
185 1739-04-20 Helje Persson     Gärde
  81 1709-03-21 Hindrik Andersson     80 år
  85 1710-07-15 Hindrik Israelsson dräng, Ramsele; 17 år
229 1750-01-07 Hindrik Mickelsson "finsmed", Alanäset; 64 år
591 1788-05-01 Hindrik Mickelsson Michel Alfelts barn i Siljeåsen
145 1731-05-16 Ingeborg Andersdotter barn, Strand; 2 år 4 mån
165 1735-05-18 Ingeborg Andersdotter hustru, Gärde; 66 år
123 1724-07-26 Ingeborg Eriksdotter     Strand; 64 år
191 1741-05-03 Ingeborg Eriksdotter     Öhn; 64 år
251 1753-01-24 Ingeborg Eriksdotter Täxan; 17 år 6 m; kopporna
553 1760-04-16 Ingeborg Eriksdotter änka; 90 år; ålderdomsbräcklighet
191 1741-08-02 Ingeborg Grelsdotter Hallen, Hammerdal; 76 år
213 1748-03-25 Ingeborg Göransdotter änka, Öhn; 92 år
592 1789-02-08 Ingeborg Göransdotter sergeanten Fjellmans hustru, Tullingsås; 77 år ålderdomsbräcklighet
145 1731-06-27 Ingeborg Karlsdotter Carl Svedberg barn; 7 v 2 dar
565 1770-11-28 Ingeborg Mårtensdotter Mårten Jönssons dotter i Öhn; 3 v; okänd barnasjuka
575 1778-02-15 Ingeborg Natanaelsdotter Olof Enquists hustru i Bredkälen; 93 år 7 m; bröstvärk
561 1767-05-03 Ingeborg Nilsdotter dragon Hans Wallmans hustru; 69 år; håll o styng
    3 1695-03-10 Ingeborg Olofsdotter dragon Olof Nilssons barn
199 1745-08-18 Ingeborg Olofsdotter     72 år
251 1753-02-14 Ingeborg Persdotter Ringvattnet; 23 år; kopporna
587 1784-12-05 Ingeborg Svensdotter hustru, Grelsgård; 45 år; stark feber
123 1724-04-12 Ingegerd Persdotter Jonsgård; 73 år
239 1751-08-14 Ingrid Danielsdotter Olof Abramssons änka i Hillsand 85 år
585 1783-02-17 Ingrid Eriksdotter änka, Öhn; 79 år 3 m; ålderdomsbräcklighet
549 1757-10-26 Ingrid Jonsdotter piga, Jonsgård; 58 år; håll och styng i bröstet
570 1772-08-16 Ingrid Mickelsdotter Michel Olofssons dotter i Tullingsås; 12 v 5 d; swulnad
  67 1706-02-25 Ingrid Månsdotter Per Jonssons hustru i Alanäset; 58 år
561 1766-11-18 Ingrid Mårtensdotter Mårten Olofssons dotter i Öhn; 13 v; svullnad under v. armen
574 1776-01-14 Ingrid Pålsdotter lappänka; ca 80 år; död på vägen
550 1758-08-12 Ingrid Svensdotter Erik Anderssons hustru; Öhn; 27 år; barnsnöd
546 1756-07-03 Isak Isaksson löjtn. Isac Lemoines son; 14 d; magatosk
565 1770-12-23 Isak Matsson     Jonsgård; 91 eller 100 år
193 1742-04-09 Israel Isaksson     Jonsgård; 36 år
583 1782-06-02 Jakob Jakobsson     Allvattnet; 7 år 4 d; koppor
213 1747-09-13 Jakob Nilsson gl. mannen, Siljeåsen; 76 år 1 mån
580 1780-04-06 Johan Danielsson Daniel Pärssons son, Ringvattnet; 12; håll o styng
  97 1717-02-27 Johan Johansson Johan Perssons lille son, Berget
  69 1707-01-27 Johan Matsson Roos     8 år
563 1769-04-14 Johan Olofsson avsk. dragon, Ormsjö, Åsele; 83 år; hastigt död på vägen
542 1754-06-20 Johan Persson Berget; 85 år; ålderdom
547 1756-10-19 Johan Persson bonde, Havsnäs; 68 år 4 m; håll och styng
546 1756-04-28 Jon Andersson dräng, Gärde; 22 år; hetsig feber
548 1757-01-18 Jon Andersson Vallen; 20 v, okänd barnsjuka
141 1730-04-05 Jon Jonsson Brita Jonsdotters son, Gärde; 23 år
565 1770-07-08 Jon Larsson sockenlappens son; 7 år; dödad av ett björnled
567 1771-05-12 Jon Nilsson Siul Jonssons lappdräng, Vallen; 19 år; swår koppsjuka
583 1782-04-28 Jon Nilsson lappdräng; 22 år; koppor
565 1770-10-21 Jon Olofsson lappdräng, Tullingsås; 20 år; blev död i skogen
573 1775-04-30 Jon Olofsson lappm. Olof Jonssons son; 10 år; koppor
193 1742-00-00 Jon Olofsson Frisk     Tullingsås; 81 år
235 1750-09-14 Jon Persson unga drängen i Äspnäs
558 1765-11-13 Jon Sjulsson Vallen; 75 år; ålderdom
576 1778-05-10 Jonas Andersson dalak. Anders Pärssons son; 8 år; svullnad och bröstvärk
137 1729-08-10 Jonas Bäckman     förare, Gärde
580 1780-05-15 Jonas Jonsson Tullingsås; 65 1/2 år; bröstvärk o plaurchie ?
249 1753-01-17 Jonas Persson unga drängen, Täxan; 4 år 8 m; kopporna
564 1769-05-28 Judit Jonsdotter hustru, Bredgård; 57 år; tvingsjuka
  97 1716-03-28 Jöns Andersson     Strand
249 1753-01-01 Jöns Andersson Strand; 5 år 8 m; kopporna
582 1782-04-04 Jöns Andersson f.d. korpral, Risselås; 82 år; blind o skröplig af ålderdom
589 1787-06-12 Jöns Dahlgren dragon; 46 år; feber
  15 1698-11-30 Jöns Danielsson    Tullingsås; 82 år
555 1762-11-05 Jöns Danielsson Kärrnäset; 5 d; okänd barnsjuka
553 1760-07-22 Jöns Eriksson Erik Anderssons son, Öhn; 11 dygn; håll o styng
554 1762-06-17 Jöns Eriksson barn, Äspnäs; 1 år; koppor
  63 1705-10-02 Jöns Jonsson     Äspnäs; 73 år
205 1746-04-27 Jöns Jonsson     Öhn; 89 år
543 1755-05-15 Jöns Jonsson bonde, Hillsand; 34 år; obstruction
    7 1697-05-02 Jöns Jönsson Jöns Mickelsson Brafs son
  99 1717-06-03 Jöns Jönsson    Hallen, Hammerdal
185 1739-02-25 Jöns Jönsson     Tullingsås; 74 år
554 1762-05-24 Jöns Jönsson    lappbarn; 8 år; kopporna
559 1766-04-04 Jöns Mårtensson     Öhn; 63 år; håll o styng
  87 1711-02-26 Jöns Nilsson     Risselås; 86 år
586 1784-02-07 Jöns Olofsson Olof Anderssons son, Tullingsås; 12 dygn
590 1787-10-28 Jöns Olofsson     Öhn; 65 år
141 1730-01-18 Jöns Persson Blix Daniel Perssons bror, Grelsgård; 63 år
    5 1696-08-16 Jöns Sjulsson     Öhn
583 1782-09-15 Jöns Svensson Sven Jonssons barn, Tullingsås; 12 v; okänd barnsjukdom
562 1768-04-24 Jöns Thomasson     lappman
  17 1699-01-17 Karin Andersdotter Anders Åmans dotter; Tullingsås; 21 v
549 1757-07-24 Karin Danielsdotter hustru, Ringvattnet; 66 år; benwärk o svår hosta
123 1724-04-25 Karin Eriksdotter     Stamsele; 63 år
159 1734-08-10 Karin Eriksdotter Erik Erssons barn i Gärde; 16 v.
191 1741-00-00 Karin Eriksdotter     Öhn
191 1741-06-14 Karin Eriksdotter     Öhn; 54 år
251 1753-01-00 Karin Eriksdotter Vallen; 13 år 11 m; kopporna
549 1757-11-28 Karin Eriksdotter dragon Ahlbergs dotter; 3 år 20 v; kikhosta
565 1770-05-24 Karin Eriksdotter dragon Sundbergs änka; 70 år; stämma
544 1755-05-27 Karin Göransdotter Olof Mårtenssons hustru i Grelsgård; 39 år; svår barnsbörd, feber
567 1771-05-20 Karin Göransdotter dragon Göran Gärdströms dotter, Strand; 10 m; koppor
586 1783-04-15 Karin Göransdotter Mårten Jönssons hustru i Öhn; 57 år 18 v; lungsot
119 1722-06-30 Karin Hansdotter     Grelsgård; 76 år
556 1764-01-13 Karin Ivarsdotter "gl. afwita pigan"; 67 år; håll o styng
563 1769-04-14 Karin Jakobsdotter hustru, Siljeåsen; 58 år; vattusot
576 1778-05-24 Karin Jakobsdotter Jacob Pärssons dotter, Allvattnet; 11 m 1 v; bröstfeber o swår andedräkt
  37 1700-08-24 Karin Jonsdotter piga, Äspnäs; 48 år
205 1746-03-07 Karin Jonsdotter     Vallen; 98 år
576 1779-03-14 Karin Jonsdotter änka, Gärde; 82 år; ålderdomsskröplighet
  67 1706-06-10 Karin Jönsdotter hustru, Tullingsås; 84 år
235 1750-12-05 Karin Jönsdotter dragon Jöns Swedbergs dotter; 3 år 3 m; obekant barnsjuka
251 1753-01-31 Karin Jönsdotter Gärde; 1år 4m 6d; koppsjukan
572 1774-09-18 Karin Jönsdotter änka, Kärrnäset; 72 år; ålderdomssvaghet
566 1771-02-10 Karin Karlsdotter "Glad-Karin", Risselås; 82 år; ålderdomsbräcklighet
  49 1703-04-21 Karin Larsdotter piga, Havsnäs; 25 år 10 m; drunknad i Tåsjön
221 1749-03-26 Karin Larsdotter änka, Tullingsås; 69 år
  69 1707-02-24 Karin Matsdotter piga, Äspnäs; 8 år
568 1771-06-09 Karin Mickelsdotter Mickel Anderssons dotter, Kärrnäset; 1 1/2 år; koppor
574 1776-05-27 Karin Nilsdotter änkan Grelsgård 62 år ålderdomsbräcklighet
581 1781-12-08 Karin Persdotter piga, Gärde; 49 år 2 m; häftig värk i länderna
191 1741-07-26 Karl Danielsson     Grelsgård; 42 år
191 1741-05-03 Karl Matsson Roos (Rosengren)     40 år
575 1778-03-29 Karl Zakrisson Sachris Sachrissons son, Gärde; 9 v; kikhosta
217 1748-09-11 Kerstin Andersdotter unga hustrun, Tullingsås; 35 år 3 m
592 1789-04-10 Kerstin Göransdotter Eric Högbergs hustru, Näset; 43 år; hetsig feber
127 1726-03-26 Kerstin Hansdotter     Bredgård; 97 år
574 1776-01-14 Kerstin Heljesdotter änka, Gärde; 78 år; ålderdomsbräcklighet
580 1780-06-24 Kerstin Hemingsdotter gl pigan, Lillviken; 75 år; ålderdomsskröplighet
574 1776-01-01 Kerstin Johansdotter Erik Svenssons hustru, Vallen; 74 år; hosta o bröstvärk
  63 1705-08-17 Kerstin Jönsdotter Daniel Pers moder, Grelsgård; 78 år
  69 1707-01-27 Kerstin Jönsdotter dragon Jöns Brafs dotter; 3½ v
117 1721-06-04 Kerstin Jönsdotter piga, Äspnäs; 76 år
553 1761-03-06 Kerstin Jönsdotter änka, Öhn; 74 år; ålderdom
569 1771-09-22 Kerstin Larsdotter Sven Perssons hustru, Strand; 60 år
562 1767-11-01 Kerstin Mickelsdotter Mickel Anderssons dotter, Kärrnäset; 3 mån 12 d; bröstvärk
575 1777-07-20 Kerstin Mickelsdotter Mickel Anderssons dotter, Kärrnäset; 11 v; bölder
593 1789-04-26 Kerstin Mickelsdotter änka, Öhn; 77 år; håll o styng
209 1747-06-07 Kerstin Månsdotter unga hustrun i Tullingsås; 29 år
167 1735-10-12 Kerstin Mårtensdotter Mårten Olssons dotter, Grelsgård; 1 år 3 v
587 1785-06-24 Kerstin Mårtensdotter Mårten Anderssons dotter, Öhn; 24 år; magvärk o svullnad
570 1772-10-25 Kerstin Olofsdotter hustru; 67 år; stygg böld på h. bröstet 74
594 1790-02-14 Kerstin Olofsdotter hustru, Äspnäs; 70 år 3 v; håll o styng
571 1773-12-19 Kerstin Persdotter änka, Risselås; 80 år; ålderdomsbräcklighet
550 1758-02-25 Kerstin Thomasdotter lappänka, Norge; 40 år
127 1726-03-27 Kerstin Tolsdotter     86 år
569 1771-07-02 Kristina Bengtsdotter förare Löfgrens dotter; 15 v; kikhosta
568 1771-06-30 Lars Danielsson Daniel Carlssons son, Grelsgård; 10 m; koppor
177 1738-01-03 Lars Eriksson barn, Gärde; 5 mån
565 1770-05-20 Lars Hindrik Bengtsson förare Löfgrens son; 7 m; brännkoppor
581 1781-06-10 Lars Jakobsson Jacob Perssons son, Allvattnet; 3 v; okänd barnsjuka
571 1773-03-21 Lars Månsson Häggbom dragon; 56 år; sjukdom i veklivet
  71 1707-12-27 Lars Nilsson     Näset 80 år
  83 1710-04-08 Lars Nilsson     Brosved (Jonsgård); 70 år
560 1766-04-29 Lars Olofsson lappdräng, Gärde; 12 år; drunknade i Bergsloken
195 1743-00-00 Lars Persson     Strand?; 72 år
  83 1710-04-08 Lars Zakrisson Zakris Larssons son, Havsnäs; 13 v.
  99 1717-11-02 Lars Zakrisson     Havsnäs
    3 1696-04-09 Lisbet Andersdotter Erik Jonssons hustru, Ringvattnet
578 1779-07-11 Lisbet Johansdotter änka, Alanäset; 75 år; huvudvärk, förlamade fötter
125 1725-11-?? Lisbet Jonsdotter barn, Vallen; några v.
559 1766-03-05 Lisbet Olofsdotter änka, Gärdnäs; 84 år; ålderdom
588 1786-01-10 Lisbet Olofsdotter änka, Gärde; 65 år; bröstverk
590 1787-12-26 Lisbet Olofsdotter Jacob Åbergs hustru, Lövberga; 74 år; ålderdomsbräcklighet
591 1788-08-13 Lisbet Olofsdotter bondedotter, Gärdnäs; 25 år; halssvulnad o andtäppa
  81 1709-05-23 Lisbet Persdotter Johan Wikmans syster; Berget; 25 år
542 1754-05-09 Lucia Eriksdotter klockare Erik Mårtenssons dotter; Tullingsås; 10 mån
251 1753-02-00 Lucia Matsdotter    Havsnäs; 6 m 3 v; kopporna
593 1789-07-07 Lucia Nilsdotter Nils Pehrssons dotter i Täxan; 3 år; värk o svulnad i magen
585 1783-02-02 Lucia Persdotter Pär Jacobssons barn i Lövberga; 1 dygn
137 1729-03-23 Magdalena Eriksdotter Erik Erssons barn i Gärde; 10 dagar
205 1746-03-07 Magdalena Sundell [komm. Waldbergs hustru] 61 år
593 1789-08-09 Malin Andersdotter Nils Jönssons hustru i Långåsen; 38 år; inwärtes slag
  15 1698-12-04 Margareta     lappiga
247 1752-05-31 Margareta Johansdotter hustru, Alanäset; 71 år; twinge sot och hög ålder
133 1728-12-22 Margareta Karlsdotter hustru, Risselås; 58 år
591 1788-05-25 Maria Erik Svenssons barn i Näset; 14 dar, klåda
551 1759-07-10 Maria förare Fiellmans dotter; 2 år; bröstvärk
583 1782-04-28 Maria Peter Hallings dotter; 19 år; koppor
558 1765-10-20 Maria Isak Hansson dotter i Alanäset; 5 mån
235 1750-12-02 Maria Per Nilssons dotter i Täxan; 12 veck
185 1739-04-20 Marin Andersdotter gamla gumman i Tullingsås; 87 år
219 1748-12-18 Marin Erik Pärssons lilla dotter i Täxan; 2 mån
571 1773-01-07 Marin Ersdotter änka; Äspnäs; 84 år
137 1729-08-10 Marin Göransdotter gamla pigan i Öhn
215 1748-07-10 Marin Göransdotter unga pigan i Äspnäs; 32 år
560 1766-07-08 Marin Mårten Jönssons dotter i Öhn; 13 v 2 d; bröstverk o andtäppa
568 1771-06-30 Marin Zakrisdotter dragon Sachris Gerdfeldts dotter; 4 m 4 d; koppor
  13 1698-11-06 Mats Eriksson dragon Erik Malmbergs oäkta son
  99 1717-09-02 Mats Göransson     Äspnäs
591 1788-08-10 Mats Isaksson Bredgård; 75 år, ålderdomsbräcklighet
159 1734-02-23 Mats Matsson Roos dragon; 31 år
239 1751-05-20 Mats Mattes Perssons lilla son i Jonsgård; 3 dar
239 1751-05-31 Mats Matsson litet barn, Grelsgård; 1 år 3 dag
547 1756-07-18 Mats Nilsson bonde, Grelsgård; 42 år; obstruction
113 1719-05-10 Mats dragon Pehr Matssons son; 8 mån 4 d
583 1782-05-05 Mats Pär Matssons lilla son i Havsnäs; 1 år 6 v; koppfeber
183 1738-11-20 Mats Persson Roos gamla gubben; 75 år
  97 1716-02-04 Mattias Byström komm. Jonas Byströms son
191 1741-04-05 Mickel     barn 7 år
195 1743-00-00 Mickel Andersson     Tullingsås; 73 år
229 1750-07-30 Mickel Andersson unga pilten; Tullingsås; 14 år 8 m
576 1778-12-11 Mickel Hindriksson Alanäset; 68 år; lungsot
191 1741-03-29 Mickel Olofsson barn, Tullingsås; 7 år
588 1786-06-24 Mickel Olofsson Tullingsås; 51 år; svulnad el. kallbrand
554 1761-07-21 Mickel Persson Gubbhögen; 2 år; magref och swuldnad
157 1733-12-09 Måns Olofsson Ström     Bredgård; 54 år
sida / datum / namn / titel / ort / ev. anhörig / ålder / dödsorsak                   Tillbaka         Föregående        Nästa