Döda i Ström 1694 - 1790    Mårten - Zakris
sida / datum / namn / titel / ort / ev. anhörig / ålder / dödsorsak                   Tillbaka         Föregående
207 1747-03-01 Mårten Andersson gl. mannen; Öhn; 67 år
542 1754-06-08 Mårten klockaren Erik Mårtenssons son i Tullingsås; 3 år 8 m; hastig feber
548 1757-01-15 Mårten Eriksson klockare, Tullingsås; 67 år; obst.
  99 1718-05-02 Mårten Jon Olofssons son, Tullingsås
167 1735-12-14 Mårten Olof Erssons barn i Öhn; 9 v.
209 1747-06-07 Mårten Olofsson lilla barnet, Grelsgård; 18 veck
551 1759-03-01 Mårten Olofsson Grelsgård; 6 1/2 år; obstruction
590 1788-03-16 Mårten Olofsson kyrkovärd; Öhn; 57 år 8 m; värk i benen
543 1754-10-16 Mårten Olofsson Blix Grelsgård; 80 1/2 år; obstriution
579 1780-02-27 Mårten Svensson Näset, 42 år; svulnad; avled på brölloppet i Holmen
241 1751-09-09 Märeta Andersdotter gl. förnedr. pigan, Öhn; 88 år; ålderdomsbräcklighet
546 1756-05-09 Märeta Andersdotter gaml. pigan, Vallen; 73 år; ålderdom och torrvärk
205 1746-01-19 Märeta Eriksdotter     Gärde 17 år
548 1757-03-01 Märeta Heljesdotter änka, Grelsgård; 67 år; håll och styng
185 1739-05-06 Märeta Israelsdotter barn, Jonsgård; 9 m 2 v
545 1756-04-11 Märeta Israelsdotter hustru, Jonsgård; 84 år; ålderdom
125 1725-12-00 Märeta Johansdotter hustru, Gärde; 24 år
223 1749-11-26 Märeta Johansdotter piga, Berget; 38 år 3 m
  81 1709-02-28 Märeta Jonsdotter hustru, Berget; 80 år
251 1753-03-04 Märeta Jonsdotter Tullingsås; 2 år 5 m; kopporna
573 1775-09-03 Märeta Jonsdotter Pär Sachrissons hustru, Ringvattnet; 53 år 10 m; magvärk
579 1780-03-26 Märeta Jonsdotter änka, Gubbhögen; 84 år; ålderdomsbräcklighet
589 1786-09-24 Märeta Jonsdotter änka, Bredgård; 75 år; hosta o bröstvärk
  83 1710-05-08 Märeta Jönsdotter hustru, Risselås; 36 år
191 1741-00-00 Märeta Jönsdotter     Öhn; 52 år
199 1745-04-08 Märeta Jönsdotter     Öhn; 7 år 9 m
253 1753-12-02 Märeta Jönsdotter Gärde; 57 år; håll och stygn i bröstet
545 1756-04-09 Märeta Jönsdotter Mårten Anderssons änka, Öhn; 77 år; håll o styng
572 1774-04-16 Märeta Jönsdotter klockaränka, Tullingsås; 78 år 10 v; bröstfeber
  63 1705-04-14 Märeta Kristoffersdotter Per Perssons hustru; Havsnäs; 56 år
  39 1701-06-02 Märeta Mickelsdotter Pål Jonssons hustru, Hillsand; 55 år
    7 1696-08-25 Märeta Mårtensdotter   hustru; Näset
  77 1708-05-31 Märeta Nilsdotter hustru, Risselås; 62 år
566 1771-04-01 Märeta Nilsdotter gl pigan, Näset; 62 år; värk
  64 1705-11-21 Märeta Olofsdotter     piga; 12 år
  69 1707-01-27 Märeta Olofsdotter     Gärde; 5 år
  97 1717-03-14 Märeta Olofsdotter Helje Perssons svärmor; Gärde
555 1762-07-24 Märeta Olofsdotter Strand 28 veck koppor
  69 1707-06-04 Märeta Persdotter Helje Perssons moder, Gärde; 84 år
  83 1710-05-15 Märeta Persdotter   piga, Strand; 27 år
199 1745-07-07 Märeta Persdotter   Holmen, Havsnäs
551 1759-12-19 Märeta Sjulsdotter änka, Tullingsås; 87 år 3 d; ålderdomsbräcklighet
151 1732-11-01 Märeta Svensdotter Sven Nilssons barn; Näset
589 1787-08-05 Märeta Svensdotter Mickel Larssons hustru, Gärdnäs; 61 år; hetsig feber
251 1753-02-00 Nils Andersson   Grelsgård, 1 år; kopporna
101 1718-06-01 Nils Byström H:r Joen Byströms son
165 1735-02-16 Nils Eriksson   Näset; 75 år
576 1778-11-01 Nils Eriksson Gärde; 59 år; håll o styng
191 1741-12-31 Nils Grelsson     Grelsgård
221 1749-01-22 Nils Jakobsson dragon Jacob Åbergs son; 1 mån; håll o stygn
563 1768-12-11 Nils Jakobsson Siljeåsen; 63 år; bröstvärk
585 1782-11-17 Nils Jonsson Bleckberg gratialist, Bredgård; 86 år; ålderdomsskröplighet
554 1761-05-01 Nils Jönsson Jöns Mårtenssons lilla son, Lövberga; 8 dagar; okänd barnsjuka
564 1769-07-16 Nils Jönsson Svedberg gl. dragon; 80 år; ålderdomsbräcklighet
589 1786-10-22 Nils Matsson Matts Mattssons son, Hössjön; 27 veck; okänd sjukdom
566 1771-04-14 Nils Nilsson lappdräng; 21 år; koppfeber
571 1773-01-14 Nils Nilsson lappbarn; 1 mån; kvävd av modern
574 1776-08-11 Nils Nilsson lappm. Nils Nilssons son; 8 dar
578 1780-02-06 Nils Olofsson     Tullingsås; 75 år
  69 1707-03-30 Nils Persson     Gärde; 55 år
239 1751-05-18 Nils Stridsberg avsk. dragon; 78 år; ålderdomsbräcklighet
177 1738-02-05 Nils Svensson Sven Nilssons barn, Näset; 1 år
121 1723-00-00 Olof Abrahamsson    Siljeåsen
548 1757-02-14 Olof Eriksson dragon Erik Ahlbergs son; 11 v; hosta o bröstvärk
    1 1694-12-05 Olof Andersson dragon Anders Åhmans barn
189 1740-03-09 Olof Andersson Anders Pärssons son, Gärde; 9 år 7 m
215 1748-06-21 Olof Andersson gl. mannen, Tullingsås; 77 år
559 1766-03-12 Olof Andersson Anders Jönssons son, Risselås; 1 år; håll o styng
191 1741-00-00 Olof Eriksson     Öhn
591 1788-08-10 Olof Eriksson     Grelsgård, 57 år; halssvulnad
544 1755-06-28 Olof Fjällman dragon; 22 år; hetsig feber
552 1760-05-28 Olof Fjällman förare Fiellmans son, Tullingsås; några v; okänd barnasjuka
185 1739-06-11 Olof Jakobsson Jacob Pärsson Åbergs barn; 9 v.
590 1787-10-14 Olof Johansson     Berget; 80 år 5 m; "lefwat i stor uselhet "
566 1771-03-03 Olof Jonsson    Tullingsås; 70 år; svulnad i kroppen
195 1743-00-00 Olof Jönsson     Risselås; 3 mån
548 1757-02-22 Olof Jönsson Jöns Olofsson son, Öhn; 1 år; hosta o bröstvärk
549 1757-03-11 Olof Jönsson Jöns Pärssons barn, Äspnäs; 11 v; hosta o bröstverk
555 1762-07-12 Olof Jönsson     Öhn; 2 år; koppor
141 1730-04-05 Olof Knutsson     70 år
241 1751-08-26 Olof Månsson Strömberg dragon, Bredgård; 29 å 1 m; värk och ränsel
571 1773-11-28 Olof Mårtensson     Grelsgård; 58 år; hosta o bröstverk
580 1780-04-19 Olof Mårtensson    Öhn; 75 år 2 m; hosta o bröstvärk
549 1757-04-17 Olof Nilsson   lappbarn; 24 v; bröstvärk
595 1790-08-22 Olof Nilsson Nils Olofssons son, Hillsand
165 1735-08-10 Olof Olofsson Olof Olssons son, Risselås; 3 mån
175 1737-05-15 Olof Olofsson    Risselås; 57 år
550 1758-06-04 Olof Olofsson    Risselås; 49 år 3 m; obstruction
555 1762-07-13 Olof Olofsson     Strand;3 år; koppor
555 1762-07-23 Olof Olofsson    Berget; 20 veck; koppor
555 1763-08-05 Olof Olofsson Olof Tallqvists barn, Strand; 11 d; okänd barnsjuka
567 1771-05-31 Olof Olofsson Olof Tallqvists son; 3 år; koppor
583 1782-05-05 Olof Olofsson Olof Jacobssons son, Lövberga; 3 år; kopporna
565 1770-06-17 Olof Olofsson Tallqvist "förmögen man", Strand; 47 år; vattusot
567 1771-05-31 Olof Persson Pär Olofssons son, Tullingsås; 9 m 6 v; hosta o bröstvärk
577 1779-07-06 Olof Persson    Stamsele; 79 år; matthet o svulnad
542 1754-04-08 Olof Sundberg dragon; 55 år; håll o stygn
  97 1716-12-19 Olof Svensson Öman soldat; 39 år
562 1767-04-22 Olof Waldberg komminister; 84 år; hosta o klåda
  37 1701-01-23 Per Abrahamsson     Vallen; 24 veckor
207 1747-02-18 Per Andersson gl. mannen, Strand; 91½ år
  81 1709-03-27 Per Andersson Kaxe dragon; 48 år
193 1742-03-25 Per Andersson Åman     52 år
249 1753-01-17 Per Andersson Öfelt dragon; 22 år 3 m; håll o stygn i bröstet
  17 1699-04-07 Per Danielsson     Grelsgård
  83 1710-03-18 Per Elgberg   dragon; 21 år
189 1740-08-10 Per Eriksson barn; Gärde; 15 v
544 1755-07-16 Per Eriksson Erik Pärssons son; Gärdnäs; 13 v 3 d; hiertsprång
  13 1698-12-04 Per Grelsson sventjänare; Grelsgård; 25 år
595 1790-08-22 Per Göransson Jöran Jönssons son, Äspnäs; 5 d; okänd barnsjuka
573 1774-11-13 Per Halling Peter Hallings son, 4 år 8 v; svullnad i kroppen
569 1771-10-27 Per Jakobsson siukl. stackare, Gubbhögen; 52 år; swår halspassion
229 1750-08-27 Per Johansson Siljeåsen; 41 år;
  69 1707-01-27 Per Johansson Norman     7 år 3 v
    3 1696-04-10 Per Jonasson dragon Jonas Kruuskops oäkta son
  15 1698-12-14 Per Jönsson Jöns Jonssons son, Öhn; 4 år 2 m;
215 1748-04-15 Per Jönsson   Äspnäs; 66 år
  85 1710-05-22 Per Larsson Thunman dragon; 23 år
175 1737-04-08 Per Matsson Åkerberg     55 år
  69 1707-03-26 Per Mårtensson   Öhn; 1 mån
559 1766-03-04 Per Nilsson lappman; 82 år; ålderdom
572 1774-08-28 Per Nilsson Täxan; 71 år; kräftan
127 1726-09-11 Per Olofsson Olof Perssons barn; Stamsele; 15 v.
209 1747-04-10 Per Olofsson   barn; Berget; 8 dar
546 1756-06-22 Per Olofsson Olof Nilssons son, Gärdnäs; 11 v; okänd barnsjukdom
550 1757-12-17 Per Olofsson Stamsele; 88 år; ålderdom
564 1770-04-18 Per Olofsson Olof Nilssons son; Gärdnäs; 13 år; bröstvärk o uppkastning
581 1781-04-21 Per Olofsson barn; Bredkälen; 7 m; okänd sjukdom
249 1753-01-00 Per Olofsson Gärdfält 18 år; kopporna
125 1725-10-24 Per Persson   Havsnäs; 69 år
547 1756-12-12 Per Persson   Gärdnäs; 42 år; drunknad
553 1760-09-05 Per Persson dragon Pähr Wallströms son; 4 v 3 d; okänd sjukdom
562 1768-03-20 Per Persson     Gärde; 64 år; bröstvärk
581 1780-10-31 Per Persson Pär Mattssons son; Jonsgård; 2 år 2 m; obstruktion o svullnad
205 1746-04-29 Per Persson Buller
579 1780-02-20 Per Persson Wallström avsk. dragon; 49 år; håll o styng
586 1783-03-16 Per Svensson     Strand; 60 år; slag
577 1779-07-04 Per Zakrisson Ringvattnet; 73 år; hosta o andtäppa
582 1782-03-28 Per Persson nybygare; Lillviken; 45 år; bröstfeber
595 1790-10-30 Petter Fjällman sergeant; 82 år; ålderdom
    5 1696-04-21 Pål Andersson     Alanäset
  83 1710-04-07 Pål Andersson dräng; Rudsjö, Fjällsjö; 18 år
  59 1704-04-18 Pål Eriksson Erik Lustigs son; 2 v.
159 1734-10-10 Pål Jonsson     Hillsand; 76 år
191 1741-05-03 Pål Jonsson Jon Jönssons barn; Hillsand; 12 år
  81 1709-02-28 Ragärd lappman Olof Thomassons hustru
  97 1715-09-30 Ragärd Jönsdotter     Äspnäs; 81 år
115 1720-11-18 Ragärd Persdotter     Siljeåsen 67 år
193 1742-00-00 Sara Andersdotter     barn; Strand
552 1760-03-19 Sara Damin förare Petter Fiellmans hsutru; 41½ år; barnsbörd
125 1725-05-29 Sara Eriksdotter    piga; Öhn; 16 år
251 1753-02-00 Sara Olof Johanssons dotter Berget; 10 år; kopporna
229 1750-05-16 Sara Karlsdotter änka; Risselås; 76 år
213 1748-01-10 Sara Olofsdotter gammal hustru Berget; 83 år
550 1759-02-11 Sara Persdotter änka; Siljeåsen; 78 år; håll och styng
554 1761-04-28 Sara Persdotter     Gubbhögen; 5 år; magref
561 1767-04-03 Sara Persdotter Pär Jacobssons dotter; Gubbhögen; 1 år 9 m; svullnad i halsen
562 1768-11-27 Sara Persdotter änka; Bredgård; 76 år
572 1774-06-12 Sara Persdotter hustru; Strand ;72 år; bröstfeber
115 1720-12-04 Sara Sjulsdotter     Vallen; 70 år
145 1731-04-04 Seborg Persdotter   hustru; Öhn; 72 år
195 1744-05-07 Sewal Nilsson Stridsberg     27 år
  15 1698-12-04 Sigrid hustru Sigrids barn i Sockenstugan
561 1767-04-19 Sigrid    lappänka
557 1765-02-24 Sigrid Andersdotter dragon Anders Tullströms dotter; 6 v.
564 1769-05-17 Sigrid Andersdotter piga; 73 år; ålder och bräcklighet
  81 1709-03-07 Sigrid Eriksdotter Siul Jonssons hustru; Vallen; 55 år
  99 1718-05-11 Sigrid Hansdotter Hans Anderssons dotter; Bredgård
  15 1698-12-04 Sigrid Ingebriktsdotter gamla pigan; Öhn; 76 år
573 1775-04-02 Sigrid Jonsdotter piga; Vallen; 61 år; håll o styng
581 1781-12-09 Sigrid Jonsdotter änka; Tullingsås; 82 år; ålderdomsbräcklighet
199 1745-04-08 Sigrid Jönsdotter   Äspnäs; 15 dagar
191 1741-08-23 Sigrid Mickelsdotter   Tullingsås; 37 år
569 1771-07-07 Sigrid Nilsdotter Nills Pärssons dotter; Täxan; 45 v, swår koppsjukdom
594 1790-05-24 Sigrid Olofsdotter hustru; Alanäset; 28 år 3 m; barnsäng
191 1741-05-31 Sigrid Persdotter piga; Äspnäs; 23 år
563 1769-05-04 Sigrid Persdotter änka; Äspnäs; 82 år; ålderdomskrämpor
572 1774-07-10 Sigrid Svensdotter Jon Jonssons hustru; Tullingsås; 59 år; wattusot
  81 1709-03-28 Sjul Jonsson   Vallen; 60 år
  64 1705-12-18 Sofia Zakrisdotter Zakris Larssons dotter; Havsnäs; 7 v;
249 1753-01-00 Susanna Eriksdotter Erik Perssons dotter; Täxan; 10 år 11 m; kåpporna
157 1733-08-12 Susanna Göransdotter hustru; Stamsele; 86 år
213 1747-12-06 Susanna Persdotter dragon Bergqwists hustru; Stamsele; 35 år 7 m
  85 1710-09-25 Sven Andersson     Vallen; 32 år
125 1725-05-19 Sven Andersson   Risselås; 4 år
557 1764-01-11 Sven Andersson dragon Tullströms son; 9 v; förkvävd av sin moder
567 1771-06-09 Sven Andersson dragon Tullströms son; 8 m; hosta
157 1733-04-13 Sven Eriksson   Gärde; 1 v 5 d.
169 1736-01-11 Sven Eriksson Erik Erssons barn; Gärde; 5 v.
564 1769-11-26 Sven Göransson Göran Carlssons barn; Grelsgård; 11 mån 3 d, bröstvärk
205 1746-12-07 Sven Larsson   Tullingsås; 66 år
247 1752-11-03 Sven Nilsson Näset; 51 å 8 m; wärk o ränsel, efter avradsfiske
542 1754-09-15 Sven Persson Pär Swenssons son; Strand; nyfödd
575 1777-10-05 Sven Persson   Strand; 82 år; slag
    9 1698-04-12 Sven Svensson   dräng; Gärde
189 1740-11-22 Sven Svensson   Tullingsås; 22 år
570 1772-04-17 Valborg Andersdotter änka; Vallen; 81 år; hosta o bröstvärk
215 1748-07-02 Valborg Matsdotter änka; Grelsgård; 66 år
    9 1698-04-22 Wellam Klangundius   Komminister
557 1765-01-28 Zakris Larsson Holmen, Havsnäs; 86 år; ålderdom
588 1786-04-14 Zakris Svensson Sven Erssons son; Vallen; 2 m; okänd barnsjukdom
575 1777-07-20 Zakris Zakrisson Sachris Holmströms son; Holmen, Havsnäs, 3 år 7 m; omkom i vattnet
588 1786-09-03 Zakris Zakrisson   Gärde; 78 år; ryggvärk

Döda i Ström 1694 - 1790       Begravda utan namn

  13 1698-11-07   -   Jöns Anderssons dotter, Strand; 5 år 3 m
  13 1698-11-13   -   Siul Jonssons dotter, Vallen; 11 år 1 m
  67 1706-09-28   -   Mickel Anderssons barn; Tullingsås - dödfödd
  67 1706-11-26   -   dragon Sevald Wallmos barn - dödfödd
  97 1717-04-21   -   Måns Ströms moder
141 1730-00-00   -   ett litet barn; 6 veckor
159 1734-09-06   -   Isak Matssons dotter; Jonsgård
175 1737-05-30   -   Mikael Hindrikssons barn, Alanäset; 9 veck
546 1756-06-20   -   Erik Pärssons son, Gärdnäs - dödfödd
547 1756-12-26   -   Jöns Pärssons dotter, Äspnäs - dödfödd
549 1757-04-17   -   förare Fiellmans son - dödfödd
554 1762-04-04   -   Olof Olofssons dotter, Bonäset - dödfödd
555 1762-11-21   -   Pär Olofssons son, Tullingsås - dödfödd
556 1763-01-30   -   Daniel Perssons son, Ringvattnet - dödfödd
556 1763-11-30   -   Nils Thomassons lappbarn, Härkelfjäll - odöpt
557 1764-07-29   -   trumsl. Johan Fiellmans son - dödfödd
562 1768-04-06   -   lappm. Jon Larssons hustru
563 1769-01-22   -   Olof Olofssons barn, Bonäset - dödfödd
563 1769-01-22   -   Mårten Mårtenssons wanlytta barn, Stamsele - dödfödda
570 1772-03-15   -   Pär Olofssons son, Tullingsås - dödfödd
575 1777-05-25   -   förare Löfgrens barn - dödfödd
579 1780-02-13   -   Hindrich Mickelssons barn, Alanäset; levde några minuter
580 1780-04-23   -   Nils Jönssons dotter, Långåsen - dödfödd
588 1786-01-29   -   Olof Anderssons son, Tullingsås - dödfödd
589 1787-05-20   -   ett oäkta piltebarn i Gärde


sida / datum / namn / titel / ort / ev. anhörig / ålder / dödsorsak                  
Tillbaka         Föregående