Ströms sockens kyrkobok 1694 - 1790

STRÖMS församlings äldsta kyrkobok (volym C:1) började troligen föras år 1691. Volymen är ganska skadad i början och slutet; de inledande och de avslutande bladen saknas helt. Dessutom saknas några blad inuti boken, och tidvis har inga uppgifter förts in. Detta gör att min bearbetning av Ströms äldsta Kyrkobok inte ger en komplett sammanställning av födda, vigda och döda - med hjälp av andra källor kan man hitta ytterligare uppgifter om invånarna i Ström vid denna tid.
   I denna volym ingår också de byar som senare kom att bilda Alanäs församling (1808). Till detta kommer att många föräldrar i byn Hallen, i Hammerdals socken, valde att döpa sina barn i Ströms kyrka, som låg närmare till än den egna. Också en del barn från byarna Stamsele och Täxan, då i Ramsele socken i Ångermanland (men numera i Ströms socken, Jämtland) döptes i Ströms kyrka under denna tid. Av samma anledning finns också vigslar och begravningar för dessa byar införda här.

Detta är ingen egentlig avskrift - uppgifterna har skrivits i en databas för att lättare kunna bearbetas. Jag har försökt göra det bokstavstroget, dock med stora bokstäver i början av namn. Om jag - för tydlighetens skull - har lagt till uppgifter är dessa satta inom [hakparentes]. Uppenbara felaktigheter i orginalet är markerade med asterisk ( * ) och kompletterande upplysningar satta inom (parentes) i annat typsnitt.

FÖDDA 1694 - 1790        VIGDA 1695 - 1777        DÖDA 1694 - 1790


Har Du synpunkter eller frågor kring denna bearbetning? Skicka e-post till :  Georg Hansson
Tillbaka till hansson.just.nu.

Denna sida skapad 25/5 1999
- avslutad 12/5 2002