Döda i Ström 1694 - 1790    Abraham - Göran
sida / datum / namn / titel / ort / ev. anhörig / ålder / dödsorsak          Tillbaka                 Nästa
  99 1717-12-01 Abraham Persson    Ringvattnet
    7 1697-05-09 Anders Andersson dragon Anders Åmans barn
121 1723-??-??  Anders Eriksson     Risselås
235 1751-01-21 Anders Eriksson    Öhn; 66 år; håll och styngn
561 1767-09-06 Anders Eriksson Erik Andersson; Tullingsås;14 veck; håll o styng
586 1783-05-18 Anders Eriksson unga drängen; Öhn; 29 år drunknade på svag is
570 1772-08-16 Anders Göransson dragon Gerdströms son; 2 dar; okänd barnasjuka
568 1771-06-09 Anders Hansson skräddare Hans Östedts son; 3 år 6 m; koppfeber
549 1757-11-07 Anders Isaksson löjtn. Isac Lemoins son; 14 dar; okänd barnasjuka
193 1742-08-24 Anders Israelsson Israels barn i Jonsgård; 2 år 5 m.
558 1765-09-08 Anders Jönsson Jöns Olofssons lille son i Öhn; 9 v; okänd barnsjukdom
579 1780-02-27 Anders Jönsson    Strand; 79 1/2 år; bröstfeber
593 1789-05-10 Anders Jönsson nämndeman, Risselås; 69 år 5 m; hetsig feber
577 1779-05-24 Anders Larsson lappdräng, Gärdnäs; 24 år; drunknade
558 1765-11-12 Anders Mickelsson bonde, Tullingsås; 58 år; lungsot
  67 1706-04-08Anders Mårtensson    Öhn; 70 år
569 1772-01-19 Anders Mårtensson    Öhn; 70 år; bröst- och huvudvärk
576 1778-12-20 Anders Nilsson   Grelsgård; 65 år 7 m; torrvärk o bröstfeber
551 1759-06-02 Anders Olofsson unga drängen i Stamsele; 14 år; slag
567 1771-06-09 Anders Olofsson Olof Anderssons son i Tullingsås; 3 år 10 v; bränd af kokhet humble-lag
251 1753-04-23 Anders Olofsson Sundberg    18 år; hetsig brona i kroppen
  83 1709-10-10 Anders Persson Strand; 28 år
554 1761-05-12 Anders Persson Kämpe Gärde; 72 år; håll och styng
574 1776-01-14 Anders Pålsson lappmannen Pål Bengtssons son; 8 v; okänd sjukdom
589 1786-10-29 Anders Tullström avskedad dragon; 66 år; stenpassion
  63 1705-04-28 Anders Åman dragon, Tullingsås
  15 1698-12-02 Anna Andersdotter Erik Perssons piga i Öhn; 18 år
141 1730-02-28 Anna Andersdotter hustru, Öhn? 68 år
553 1760-07-14 Anna Andersdotter Anders Strandfelts dotter; 1 år 7 m; okänd barnasjuka
595 1790-10-14 Anna Danielsdotter Daniel Carlssons dotter i Grelsgård; 1 år; håll o styng
569 1772-01-12 Anna Eliedotter änka, Strand; 84 år; blodupkastning
251 1753-01-31 Anna Eriksdotter Tullingsås; 3 år 4m; koppsjukan
191 1741-08-00 Anna Grelsdotter     Grelsgård
  13 1698-11-30 Anna Jonsdotter Jöns Anderssons fosterdotter i Strand; 15 år
  87 1711-06-26 Anna Jonsdotter    Alanäset; 5 veckor
  49 1703-03-08 Anna Jönsdotter hustru, Jonsgård; 74 år
587 1784-04-04 Anna Jönsdotter Jöns Olsons hustru i Öhn; 59 år; bröstvärk
195 1743-00-00 Anna Karlsdotter änka, Tullingsås; 78 år
199 1745-08-25 Anna Karlsdotter     Grelsgård
  15 1698-12-03 Anna Larsdotter Lars Svenssons dotter i Tullingsås; 2 år
583 1782-06-02 Anna Maria Olofsdotter Lövberga; 11 v 5 d; koppor
564 1769-11-19 Anna Matsdotter änka, Jonsgård; 74 år; huvudsvaghet
251 1753-03-18 Anna Mickelsdotter Michel Hindrikssons i Alanäset; 20 år;koppor, håll o stygn
562 1768-04-23 Anna Mårtensdotter hustru, Tullingsås; 88 år
592 1789-02-08 Anna Mårtensdotter änka, Näset; 79 år; ålderdomsbräcklighet
145 1731-05-02 Anna Nilsdotter Nils Olssons barn i Tullingsås; 31 veckor
159 1734-07-21 Anna Nilsdotter hustru, Tullingsås; 68 år
564 1769-05-07 Anna Nilsdotter Erik Erssons hustru i Gärde; 72 år; ålderdomskrämpor
    7 1696-12-18 Anna Olofsdotter Olof Abrahamssons barn i Gärde
  83 1710-05-19 Anna Olofsdotter Hallen, Hammerdal; 14 veckor
215 1748-04-10 Anna Olofsdotter Olof Jonssons lilla dotter i Tullingsås; ½ år
543 1755-03-30 Anna Olofsdotter piga, Bredgård ; 30 år 4 m; hetsig feber
560 1766-04-10 Anna Olofsdotter gl. pigan i Havsnäs; 65 år; håll o styng
588 1786-09-03 Anna Olofsdotter Pär Pärssons hustru i Gärde; 67 år; vattusot
595 1790-07-11 Anna Olofsdotter änka, Risselås; 69 år 11 m; slag
  63 1705-03-07 Anna Persdotter Jöns Jonssons hustru i Äspnäs; 57 år
  77 1708-05-25 Anna Persdotter (Slyting?) hustru; 71 år
115 1720-06-29 Anna Persdotter dragon Pär Åhmans barn, Tullingsås; 12 d
175 1737-04-24 Anna Persdotter hustru; Strand; 46 år
573 1774-10-29 Anna Persdotter dragon Öbergs dotter; 5 v; kvävd i sängen
578 1779-07-18 Anna Persdotter Pär Pärssons dotter i Siljeåsen; 1/2 år; kikhosta, elaka sår
568 1771-06-16 Anna Svensdotter Sven Erssons lilla dotter i Vallen; 15 v; koppor
587 1785-05-05 Anna Waldberg skräddaren Hans Östedts hustru i Yxskaftkälen, 56 år; watusot
572 1774-10-02 Anna Zakrisdotter dragon Zakris Gerdfeldts dotter; 2 år 3 v; svullnad på hela kroppen
582 1782-04-21 Bengt Löfgren förare; 57 år; värk
572 1774-04-01 Bengta Danielsdotter änka, Öhn; 79 år; ålderdomsbräcklighet
249 1753-01-00 Bengta Eriksdotter Erik Perssons dotter; Täxan; 13 år 7 m; kopporna
251 1753-02-00 BengtaOlof Johanssons dotter; Berget; 8 år; koppsjukan
249 1753-01-00 Bengta Jönsdotter    Risselås; 22 år 6 m; kopporna
562 1768-04-05 Bengta Jönsdotter hustru, Stamsele; bröstvärk o hosta
545 1756-03-21 Bengta Matsdotter Johan Pärssons hustru i Havsnäs; 67 år; ålderdom
547 1756-12-26 Bengta Olofsdotter Olof Johanssons dotter i Berget; 1 år 9 m; slag
  19 1699-04-15 Brita     piga, Grelsgård; 75 år
215 1748-04-10 Brita Andersdotter Anders Mickelssons dotter i Tullingsås; 1 år
543 1755-03-22 Brita Andersdotter Anders Mickelssons barn i Tullingsås; 5 mån; hiertsprång
568 1771-06-30 Brita Andersdotter Anders Pålssons dotter i Bredgård; 11 v; håll och styng
568 1771-06-09 Brita Eriksdotter Erik Anderssons dotter i Tullingsås; 14 v; hosta
577 1779-07-04 Brita Eriksdotter Erik Svenssons dotter i Näset; 2 år; kikhosta
543 1755-04-30 Brita Göransdotter Jöns Pärssons hustru i Äspnäs; 34 år
  85 1710-07-02 Brita Hansdotter hustru, Strand; 80 år
141 1730-04-05 Brita Jonsdotter hustru, Gärde; 56 år
157 1733-08-12 Brita Jönsdotter     Strand; 30 år
217 1748-07-17 Brita Jönsdotter gl. änkan, Öhn; 56½ år
247 1752-07-15 Brita Jönsdotter     Öhn; 13 v
543 1755-01-14 Brita Jönsdotter Jöns Pärssons barn i Äspnäs; 33 v; hosta, bröstvärk
570 1772-07-26 Brita Larsdotter änka, Tullingsås; 79 år; bröstvärk o andtäppa
555 1762-07-09 Brita Matsdotter     Havsnäs; 10 v; koppor
  51 1703-08-02 Brita Mickelsdotter Mickel Anderssons i Tullingsås barn
594 1790-05-30 Brita Mickelsdotter Michel Hindrikssons i Alanäset; 1 mån; håll o styng
133 1728-03-03 Brita Nilsdotter piga, Näset; 16 år
592 1789-04-05 Brita Nilsdotter dragon Nils Strömlanders dotter i Tullingsås; 2 mån; okänd barnsjukdom
251 1753-02-00 Brita Olofsdotter Olof Mårtenssons i Grelsgård; 2 år 4 m; kopporna
547 1756-07-10 Brita Olofsdotter piga, Öhn; 38 år; lungsot
573 1775-12-24 Brita Olofsdotter hustru, Tullingsås; 75 år 19 v; ålderdomsbräcklighet
  13 1698-10-29 Brita Persdotter Per Anderssons dotter i Strand;12 år 9 m
  67 1706-04-08 Brita Persdotter Jöns Jonssons hustru i Öhn; 52 år
  77 1708-01-01 Brita Persdotter Jöns Jonssons moder i Öhn; 91 år
119 1722-06-02 Brita Persdotter hustru, Grelsgård; 37 år
175 1737-11-00 Brita Persdotter Per Perssons i Gärde; 2 år
251 1753-09-09 Brita Svensdotter änka, Näset; 82 år
  15 1698-12-04 Cecilia Olofsdotter hustru, Sockenstugan; 80 år
  11 1698-10-25 Claes Bengtsson Edberg dragon, Tullingsås
567 1771-05-05 Daniel Danielsson Daniel Jönssons son; Kärrnäset; 3 mån; swår hosta
195 1743-00-00 Daniel Jönsson     Öhn; 80 år
141 1730-01-18 Daniel Persson     Grelsgård; 66 år
  99 1718-04-26 Elias Johansson Johan Perssons son, Berget
159 1734-10-13 Elias Nilsson Nils Stridsbergs son; 2 år 4 m
145 1731-08-15 Elin Eriksdotter Erik Olssons dotter i Öhn; 10 år
586 1783-03-16 Elin Jonsdotter piga, Tullingsås; 79 år; ålderdomsskröplighet
561 1767-08-02 Elin Mårtensdotter hustru, Strand; 43 år; vattusot
581 1780-10-15 Elin Olofsdotter Erik Pärssons hustru i Gärdnäs; 55 år 8 m; lungsot
585 1783-02-17 Elin Olofsdotter dragon Olof Bränndals barn; 6 v; hosta och bröstvärk
559 1766-03-07 Elin Persdotter änka, Tullingsås; 77 år; ålderdom
571 1773-05-20 Elin Persdotter Pär Swenssons dotter i Strand; 3 tim
568 1771-06-09 Elin Pålsdotter Pål Svenssons dotter i Hillsand; 12 år; svår huvudvärk
151 1732-06-18 Elin Svensdotter Sven Larssons lilla barn i Tullingsås
117 1721-06-04 Erik Andersson    Öhn; 1 år
  85 1710-09-11 Erik Andersson Wall    dragon; 32 år
  33 1700-04-04 Erik Broddesson fattige mannen, född i Öhn; 94 år
551 1759-06-10 Erik Eriksson ålderst. drängen, Öhn; 66 år; gulsot
570 1772-04-05 Erik Eriksson Gärde; 82 år; håll o styng
578 1780-02-06 Erik Eriksson Erik Erssons son i Täxan; 3 v; okänd sjukdom
583 1782-06-02 Erik Eriksson barn, Hössjön; 10 mån; koppor
115 1720-09-02 Erik Göransson     Tullingsås; 80 år
587 1785-10-16 Erik Göransson     Tullingsås; 71 år; magfeber
594 1790-05-30 Erik Hansson nybyggare, Siljeåsen; 29 år; obstruction
157 1733-12-02 Erik Jonsson Jon Siulssons son i Vallen; 1 år
569 1771-07-07 Erik Mickelsson Michel Olofssons son i Tullingsås; 3 år; koppsjuka, hosta o bröstvärk
578 1779-08-29 Erik Mårtensson Mårten Olofssons son i Öhn; 10 v; kikhosta
594 1790-04-02 Erik Mårtensson klockare, Tullingsås; 71 år; håll o styng
    3 1695-06-05 Erik Nilsson     Näset
572 1774-09-18 Erik Nilsson     Stamsele; 76 år; bröstvärk
    7 1696-10-25 Erik Olofsson    Öhn
544 1755-06-15 Erik Olofsson Olof Mårtenssons barn i Grelsgård; 14 dagar
570 1772-03-01 Erik Olofsson Sundström nybyggare i Allvattnet; 56 år; håll o styng
175 1737-08-18 Erik Olofsson Ökvist dragon, Öhn; 28? år
    5 1696-04-23 Erik Eriksson    Stamsele
  13 1698-10-30 Erik Persson Per Anderssons son i Strand; 5 år 6 m
  99 1717-05-12 Erik Persson    Stamsele
125 1725-05-29 Erik Persson barn, Öhn; 2 år
553 1760-05-21 Erik Persson unga bonden i Stamsele; 27 år; omkom under isen
580 1780-07-23 Erik Persson Täxan; 77 1/2 år; ålderdomsskröplighet
593 1789-05-21 Erik Persson Bergkvist torpare i Gärde; 81 år; ålderdomsbräcklighet
  51 1703-08-21 Erik Salenius komministerns son
217 1748-08-28 Erik Svensson barn; Strand; 20 veckor
579 1780-04-01 Erik Svensson Vallen; 76 år 3 m; håll o styng
  87 1711-06-11 Erik Zakrisson Holmen, Havsnäs; 5 v.
  85 1710-10-02 Eva Eliasson Hellman piga, Risselås; 18 år
  15 1698-12-03 gamla Gertrud på Kyrkbordet; 71 år
223 1749-11-12 Gertrud Andersdotter Anders Mickelssons dotter i Tullingsås; 8 mån
249 1753-01-00 Gertrud Andersdotter piga, Öhn; 18 år; kopporna
243 1751-10-13 Gertrud Persdotter hustru, Tullingsås; 72 år; hosta, håll och stygn
    7 1697-03-06 Gertrud Svensdotter hustru, Kyrkbordet
  19 1699-06-22 Grels Nilsson   Grelsgård 73 år
101 1718-05-11 Grels Nilsson Nils Grelssons son; Grelsgård
  13 1698-12-04 Grels Olofsson dragon Olof Häggs son; 1 år
189 1740-03-15 Grels Olofsson Wälkommen dragon; 39 år
191 1741-00-00 Gunilla     Näset
552 1759-12-31 Gunilla Andersdotter piga, Öhn; 80 år; ålderdomsbräcklighet
586 1784-02-07 Gunilla Heljesdotter gl. pigan, Gärde; 75 år; hosta o bröstvärk
249 1753-01-00 Gunilla Jönsdotter    Risselås; 9 år 6 m; kopporna
560 1766-07-03 Gunilla Jönsdotter Jöns Nilsson Svedbergs dotter i Hössjön; 3 mån; svullnad i bröst o armhålor
560 1766-10-01 Gunilla Jönsdotter unga pigan i Hillsand; 13 år 6 m; huvudvärk
101 1718-06-06 Gunilla Mårtensdotter Mårten Anderssons dotter; Öhn
145 1731-05-02 Gunilla Mårtensdotter Mårten Erssons barn i Tullingsås; 1 år 1 mån
175 1737-10-21 Gunilla Mårtensdotter änka, Öhn; 88 år
247 1752-04-28 Gunilla Nilsdotter Nils Olofssons dotter i Jonsgård; 15 v
  37 1701-03-19 Gunilla Olofsdotter hustru, Öhn; 67 år
577 1779-03-28 Gunilla Olofsdotter änka, Tullingsås; 66 år 3 v; lungsot
581 1780-10-22 Gunilla Olofsdotter Jöns Anderssons hustru i Risselås; 78 år; svulnad i benen
570 1772-06-09 Gunilla Persdotter Pär Pärssons dotter i Siljeåsen; 1 dag
556 1763-11-05 Gunilla Pålsdotter änka, Hillsand; 72 år; ålderdom o melankoli
195 1743-00-00 Gunilla Sjulsdotter änka, Vallen; 63 år
167 1735-12-14 Gunilla Svensdotter hustru, Gärde
592 1789-01-01 Gölu Andersdotter Lars Sachrissons hustru i Holmen, Havsnäs; 72 år; håll o styng
123 1724-00-00 Gölu Arvidsdotter änka, Äspnäs; 71 år
  77 1708-10-04 Gölu Jonsdotter hustru, Grelsgård; 76 år
  81 1709-01-30 Gölu Jonsdotter hustru, Äspnäs; 66 år
567 1771-05-31 Gölu Jönsdotter Jöns Larssons dotter i Järvsand; 4 m 3 d; koppor
  83 1710-05-01 Gölu Larsdotter   piga, Tullingsås; 17 år
    7 1697-05-16 Gölu Matsdotter Mats Jöranssons barn i Äspnäs
566 1771-04-01 Gölu Mårtensdotter Mårten Häljessons dotter i Gärde; 14 dar okänd barnsjukdom
566 1771-02-03 Gölu Nilsdotter Nils Mattssons dotter i Grelsgård; 4 m 14 d; okänd barnsjukdom
591 1788-05-01 Gölu Nilsdotter hustru, Gärde; 81 år; ålderdomsbräcklighet
167 1735-12-14 Gölu Olofsdotter     hustru; 68 år
  77 1708-12-20 Gölu Persdotter Nils Grelssons hustru i Grelsgård; 40 år
571 1773-02-07 Gölu Zakrisdotter Sachris Sachrissons dotter i Holmen, Havsnäs; 1/2 år; huvud- och bröstvärk
  19 1699-05-13 Göran Eriksson bonde, Tullingsås; 34 år
195 1743-00-00 Göran Eriksson     Tullingsås; 72 år
209 1747-06-24 Göran Eriksson moderlösa barnet i Tullingsås; 1 mån
542 1754-05-12 Göran Eriksson     Tullingsås; 2 mån; okänd barnsjuka
585 1782-11-10 Göran Eriksson Gärdström   dragon, 51 år; vattusot
229 1750-01-04 Göran Göransson unga drängen i Äspnäs; 16 år 3 m
221 1749-07-16 Göran Jönsson Jöns Pärssons son i Äspnäs; 6 mån
557 1765-08-08 Göran Matsson     Äspnäs; 79 år 9 m; ålderdom
555 1762-07-29 Göran Mårtensson barn, Öhn; 29 v; koppor
544 1755-07-02 Göran Olofsson Olof Mårtenssons son i Grelsgård;7 år; hetsig feber
sida / datum / namn / titel / ort / ev. anhörig / ålder / dödsorsak          Tillbaka                 Nästa