Födda i Ström 1694 - 1790

Kronologisk lista

De inledande bladen i födelseboken saknas, nuvarande sid. 1 utgör högra sidan av uppslag 3. Tack vare ett påbörjat register i slutet av boken kan man till en del komplettera uppgifterna på detta uppslag. Ytterligare ett par blad saknas inuti boken. Dessutom saknas åtskilliga namn på barn i familjer som bevisligen bodde i Ström när barnen föddes - namn som av förbiseende, eller slarv, aldrig fördes in i kyrkboken.
   Många uppgifter rörande föräldrarna saknas också, t.ex. bostadsort och moderns namn. Sådana uppgifter har jag lagt till i den normerade, alfabetiska listan (se nedan). Om jag - för tydlighetens skull - har lagt till uppgifter är dessa satta inom [hakparentes]. Uppenbara felaktigheter i orginalet är markerade med asterisk (*) och kompletterande upplysningar satta inom (parentes) i annat typsnitt. Apostrof (') efter datum anger att det är dopdatum, i annat fall födelsedatum. Dubbel apostrof ('') anger att det troligen är ett dopdatum (=en helgdag).

Födda år  1694 - 1719     1720 - 1740     1741 - 1760     1761 - 1775     1776 - 1790


Normerad, alfabetisk lista

För att lättare kunna söka ett namn, om man inte känner till födelse/dopdatum, har jag sorterat samtliga införda alfabetiskt efter 1) barnets namn; 2) faderns förnamn; 3) faderns efternamn. I denna lista har jag också kompletterat vissa uppgifter, bl.a. avseende hemort och moderns namn. För dragoner och ståndspersoner har oftast bostadsort utelämnats i kyrkboken. Eftersom det är osäkert var dessa verkligen bodde, anges bostadsort endast om den framgår av dopboken. (Observera, att dopdatum ej är särskilt markerade i denna lista, endast i den kronologiska - se ovan.)
   Samtliga namn i listan är normerade, d.v.s. likartade namn stavas på samma sätt. Med hjälp av web-läsarens sök-funktion kan man därför på ett enkelt sätt söka i de olika delarna av listan.
   OBS! Jämför alltid med uppgifterna i den kronologiska listan!

Dopnamn:  Abraham - Dorotea    Elias - Johan   Jon - Lisken   Lucia - Nils   Olof - Zakris


Tillbaka till Ström C:1