Vigda i Ström 1695 - 1777
Tillbaka till C:1       

Eftersom en del uppgifter saknas i de kortfattade vigselnotiserna, och andra är förkortade eller svårtolkade, har jag skapat en normerad, alfabetisk lista. Denna är sorterad efter mannens namn, och kompletterad med uppgifter som jag funnit i andra källor (t.ex. födelse- resp. begravningsboken och kyrkoräkenskaperna).

sida /   datum   / mannens namn / titel / mannens ort / hustruns namn / hustruns ort / (ev. anmärkningar)                


  2  1695-12-20 Nills Grelsson Göhlu Persdotter Grelsgård
  4  1696-07-02 Jöns Mickelson Braf dragon, Elenn Jönsdotter Risselås
  4  1696-09-06 Olof Buller ("wigdes, hemma, Oluf Buller med sin besofwade piga, den han sedan tog till hustru.")
  6  1696-11-07 Jon Ollsson Frisk dragon, Märet Siulsdotter Walln
16 1699-01-06 Christian Strandbergh corpral, Elisabetha Andersdotter Strand
18 1699-04-16 Anders Ersson Tullingzås, Märtha Jönsdotter Risselås
24 1699-11-12 Abraham Wallman Anna Isackzd:r Flåsjön ("Dn:ca 23 Trin.")
30 1700-01-14 Mickel Anderss. Strann, Jertru Pärsd:r Stamsill
36 1700-10-28 Mårten Andersson Öhn, Märetha Jönsdotter Äspnäs
36 1700-11-04 Olof And. Tullingzåhs Anna Nilsd:r Swedien
36 1701-11-03 Nils Abr. Jonsgårdh, Ragierd Larsd:r Sochenstuf:an i Ström
46 1702-12-28 And. Carlss. Bregård, Karin Jonsd:r Wjken (Datum oklart: "Jan." eller "10bris")
47 1703-01-18 Nils Hindrikss Årnäs, Sara Jonsd:r Bindahlen ("Lappbrudfolk, eodem die")
48 1703-01-18 Swän Andersson Wallen, Karin Ersd:r Tullsåhs (Också noterat på sid. 47, den 11/1 1703)
48 1703-03-26 Bencht And. lapp, Bindahlen, Segri Hindr.d:r Åhrnäs
48 1703-07-17 Anders Jonsson lapp, Årnäs, Gunilla Andersd:r Årsill lappm:k
52 1703-10-18 Jon Pärss. Alanäset, Brjtha Jonsdotter Wängell
52 1703-11-07 Jöran Elgbärg dragon, Segri Swänssd:r Stamsill
52 1703-11-08 Sewald Carlss. Risillås, Märeta Ol.d:r Gierde
52 1704-01-02 Siul Jönss. lapp, Cherstin Nilsd:r Årnäss
54 1704-03-06 Clämet Larsson Åhrnäsfiället, Margeta Jonsdotter
58 1704-10-23 Zacharias Larson Flåsjön, Märtha Pädersd:r ibidem
60 1704-12-28 Olof Lundberg dragon, Sara Carlsdotter Rissleåhs
65 1706-01-01 Jacob Nillsson Fiällsiö, Sara Pährsdotter Flåsiöhn
65 1706-02-24 Nills Stridsberg dragon, Margareta Carlsd:r Risselåhs
65 1706-03-25 Anders Jonsson lapp, Gunnila Jonsdotter ("Feria 1ma Paschatos")
67 1706-12-30 Helje Pährsson Ingeborg Andersdotter Öhn
69 1707-01-07 Pähr Pährsson Stafzgård, Häggenåhs Brita Ehrsd:r Tullsåhs
69 1707-08-11 Pehr Jonsson Alanäset, Sara Danielsd:r, änka
69 1707-10-27 Jöns Jonsson Öhn, Elin Andersdotter ibidem
69 1707-11-24 Pähr Styf dragon, Maria Månsdotter Ångermanland (I födelsenotisen 1709 står "Maria Olofsd:r")
69 1707-12-29 Lars Michelss. Öman dragon, Ingebor Ersdotter Öhn
77 1708-01-12 Mårten Olofzon Blix dragon, Brita Pährsdotter Stamsilla
81 1709-03-25 Anders Andersson lapp, Segrin Jonsd:r Härkel fiället, änka
81 1709-10-03 Nills Carlsson Swan Kierstin Jönsd:r Äspnäs
81 1709-10-10 Johan Jonsson lapp, Lissbeta Larsd:r Stenfiälle
89 1711-05-07 Anders Ehrsson Rissellåhs, Brita Andersdotter Walln
   (Noteringar ej gjorda 1712-1714, ett blad saknas 1715)
96 1715-09-18 Anders Anders. Brägården, Görla Arfwedzdotter Lith sokn
96 1716-10-28 Erich Erichson Tullsås, Anna Nielsdotter Näset ("Dom. 22. Trinitatis")
96 1717-02-24 Pär Åman soldat, Kerstin Pärsdotter Öhn ("Dom. Sexagesima")
96 1717-12-28 Anders Olofsson Stamsilla, Anna Matzdotter Öhn ("4de dag Jul")
96 1718-03-02 Pär Rosendahl soldat, Karin Ersdotter Öhn
98 1718-03-25 Anders Pärsson Kaxe soldat, Kerstin Larsdotter Hammerdahl
98 1718-04-06 Jon Jönsson Äspnäs, Gunnila Pålsdotter Hillsand
   (Inga vigslar införda 1719 - 1720.)
117 1721-08-13 Swän Pärsson Anna Pärsd:r
117 1722-01-02 Påhl Bängtsson lapp, Carin Påhlsd:r
119 1722- ? - ? Mårten Ol. Grelsgård, Marita Heljesdotter Grelsgård
119 1722-06-03 Ol. Abrahamszon Seljeåsen, Ingri Danielsdotter Hillsand
121 1723-10-27 Ol. Sundberg Catharina Erssd:r
121 1723-10-28 Ol. Pärsson Stamsill, Benedicta Jönsd:r
121 1723-11-10 Nils Suedberg Mareta Jonsdotter [överskrivet med:] Jungfru Catharina Jonsdotter
121 1723-11-21 Jöns Rosenberg Gunila Olofsd:r
127 1726-03-25 Pär Pärsson Stamsil, Marita Jönsd:r Swäd
127 1726-12-26 Jöns Mårsson Öön, Benedicta Danielsd:r ibidem ("die 2 Nativitatis")
127 1726-12-26 Pär Zachrisson Flåsiön, Carin Danielsd:r Öön ("dito dato")
133 1727-10-22 Carl Danielsson Marin Jöransdotter
137 1729-03-25 Pär Andersson Stran, Brita Larsd:r Tullingzås
137 1729-04-07 Lars Pärsson Stran, Karin Larsdotter Tullingzås
137 1729-10-28 Olof Mårtsso Ohn, Ingri
137 1729-11-09 Nils Oloffzon Tullingzåhs, Brita Olofzd:r
137 1729-11-25 Carl Jönsson Swädberg Brita Pärsdotter Stran
145 1730-10-25 Swän Nilsson Näset, Anna Mårtensd:r Öhn ("Dom. XXII")
145 1730-11-08 Nils Stridzberg Anna Eliaedotter Grelsgård ("Dom. XXIV")
145 1730-12-28 Erik Svensson Wallberg Kierstin Johansdotter Berge ("Feria 4a Nativitatis")
145 1731-04-19 Joen Pärsson Gärde, Anna Jönsdotter Swäd ("Die 2 Pasch.")
145 1731-04-21 Clas Nyttig dragon, Margareta Pärsd:r ("item Die 4 Pasch.")
151 1732-01-13 Carl Matzon Roos dragon, Sigri Joensd:r
151 1732-10-22 Erik Löfqvist dragon, Ingebor Jönsd:r
151 1732-10-29 Olof Jonsson Tullingzåhs, Sigri Micheld:r
151 1732-11-05 Nils Järdström dragon, Anna Jöransd:r
157 1733-10-28 Ol. Ol. Riselås, Anna Olofzd:r Tullingzås
157 1733-11-01 Swen Svensson Wallberg Karin Matzd:r
157 1733-11-04 Anders Michaelsson Tullingzåhs, Gunila Olofzd:r Öhn
167 1735-10-26 Christian Bäckman dragon, Brita Joensdotter Gärde
167 1735-10-28 Pähr Johansson Karin Jacobsd:r Säljeåsen
167 1735-11-02 Jacob Persson Åberg dragon, Lisbeta Ol.d:r Riselåås
169 1736-02-22 Matis Isaacsson dragon, Lisbeta Hansd:r
175 1737-03-27 Israel Matzon* Byström dragon, Cherstin Andersd:r Stran (skall vara: Isaksson)
175 1737-04-13 Matz Pärsson Wästanå, Sara Isaacsdotter Joensgård
175 1737-04-17 Grels Ol. Wälkommen Sara Pärsdotter
177 1737-10-30 Anders Näsström Carin Jönsd:r Swäd
177 1737-11-01 Olof Johansson Göla Johansdotter Hafznäset
177 1737-12-26 Matis Nilss. Göla Jönsd:r Swäd
177 1737-12-28 Abrah. Trogen Ingebår Pärsd:r (I födelsenotisen 1738 står "Andersdotter")
177 1738-01-06 Zach. Zach. Flåsiön, Anna Joensd:r Gärde
183 1738-10-16 Per Michelsson dragon, Gunil Larsd:r Öhn
183 1738-10-21 Swän Pärsson Kierstin Larsd:r ibidem
183 1738-11-01 Johan Matsson Rosenäng Ingebor Jöransd:r Nygården
191 1742-01-03 Anders Jönsson Sigri Siulsdotter, lapp-pigan
193 1743-05-23 Ol. Joensson Tullingzås, Kierstin Andersd:r Joensgård, änka
195 1743-10-23 Jöns Pärsson Äspnäs, Brita Jöransd:r
199 1744-11-04 Olof Mårtsson Grelsgård, Karin Jöransd:r
199 1744-12-28 Olof Forsberg dragon, Elin Mårtensdotter ("4de dag Juhl")
201 1745-10-20 Erik Jöransson Tullingzås, Kierstin Martensd:r
201 1745-10-27 Helje Mårtensson Gärde, Göle Nilsd:r
205 1746-10-26 Joen Joensson Tullingzås, Segrid Swänsdotter
207 1747-01-06 Erik Bergqwist dragon, Susanna Stamsilla
209 1747-03-24 Zacharias Larsson gamle bonden, Holmen, Mereta Jonsdotter Tullingzåhs
213 1747-10-18 Lars Hegbom Gunbor Pärsd:r
217 1748-10-23 Michaël Larsson Strandberg trumslagare, Märeta Svänsdotter Strand
217 1748-11-01 Erich Jöransson nämndeman, Tullingzåhs, Mereta Jönsdotter Risselåhs
221 1749-06-18 Pähr Pärsson Esping dragon Göli Jöransdotter Äspnäs
221 1749-10-15 Anders Åman dragon, Gunnilla Nilsdotter
221 1749-10-22 Olof Jonsson änkling, Tullingzåhs, Anna Johansdotter Fjällman
223 1749-10-29 Olof Nilsson Rosenberg 2e trumslagare, Sigrid Swänsdotter Strand
223 1749-11-05 Erich Pärsson Bergqvist avsk. dragon, änkling, Cherstin Olofsdotter Risselåhs
229 1750-01-07 Erich Mårtensson klockare, kyrkvärd, Tullingzåhs, Maren Erichsdotter Stamsehla
229 1750-10-21 Hans Wallman dragon, Ingebor Nilsdotter Grälsgård
235 1750-10-28 Erich Öberg dragon, Elin Olofsdotter Öhn
235 1750-12-28 Jöns Olofsson Öhn, Brita Jönsdotter Risselås ("Feria 4 Nativitatis Christi")
239 1751-10-13 Petter Johansson Halling dragon, Mereta Jonsdotter Hillsand
241 1752-01-06 Erich Ersson Kiellström korpral, Karin Jacobsdotter Siljeåsen, änka
241 1752-01-06 Jöns Mårtensson Löfström dragon, Maren Ersdotter Gierde
247 1752-12-28 Jöns Olofsson Hallen, Ingbor Ol:dotter Stamsela
253 1753-10-28 Erik Pärsson Texsan, Anna Swänsd:r Stran
253 1753-11-04 Erik Andersson Öhn, Ingri Swänsdotter Klösta, Lijt
253 1753-11-11 Pär Swänsson Stran, Elin Mårtensdotter Tullingzås
634 1754-03-24 Pär Jakobsson nybyggare, Högen, Margeta Mickelsdotter Alanäset
634 1754-10-27 Anders Olofsson kyrkvärd, Åsen, Hammerdahl, Lispeta Andersdotter Ön
634 1754-11-03 Siul Jonsson Wallen, Anna Ersdotter Giärde ("Begge af godt ryckte")
634 1755-11-02 Anders Wallström avsk. dragon, Cherstin Pärsdotter
634 1755-11-09 Jöns Pärsson änklingen, Äspnäs, Cherstin Olofsdotter Ön
634 1755-12-08 Olof Olofsson dräng, Fyrås, Hammerdal, Margeta Andersdotter Strand
635 1756-01-05 Hans Blixberg dragon, Karin Olofsdotter Stamsilla
635 1756-03-21 Nils Thomasson lappdräng, Brita Jonsdotter, lappänka
635 1756-07-04 Pål Tullqwist dragon, Gunnilla Johansdotter Hillsand, änka
635 1756-11-01 Erik Göransson bonde, Äspnäs, Ingebor Jönsdotter Öhn
635 1756-11-11 Anders Strandfelt dragon, Brita Ersd:r Giärde
635 1756-12-28 Israel Pärsson dräng, Jörwik, Hammerdahl, Margeta Andersdotter Ön
635 1757-01-09 Olof Mårtensson änkling, Grälsgård, Brita Pärsdotter Texan
636 1757-11-04 Jöns Öberg dragon, Sebbor Olofsdotter Bregård
636 1758-01-08 Anders Ersson dräng, Brevåg, Lit, Maren Andersdotter* Risselås (skall vara: Jönsdotter)
636 1758-02-12 Olof Olofsson dräng, Hogsås, Hammerdal, Ingebor Andersdotter Stran
636 1758-10-23 Johan Fiellman trumslagare, Lisbeta Carlsdotter Grälsgård
636 1758-11-05 Jonas Strömdal dragon, Anna Nilsdotter Tullingsås
636 1758-11-05 Mårten Jönsson Ön, Karin Giöransdotter Äspnäs
636 1758-11-12 Mårten Olofsson Ön, Karin Andersdotter Stran
637 1759-07-02 Pär Zakrisson änkling, Rinnwatne,t Marta Jönsdotter Hillsand
637 1759-10-21 Pär Pärsson Swed, Karin Joensd:r Wallen
637 1759-10-21 Pär Larsson Bye, Marita Swensdotter Näset
637 1759-10-28 Anders Tullström dragon, Marita Olofzdotter Tullingzås
637 1759-10-28 Erik Andersson Öhn, Anna Jönsd:r Riselås
637 1759-11-01 Jöns Olofsson Ingebor Fiellman Tullingsås
637 1759-11-04 Olof Olsson Elin Jöransdotter Äspnäs
637 1759-11-11 Pär Wallström Mårtensdotter Grelsgård
637 1759-12-30 Jöns Larsson Sikås, Brita Andersd:r Stran
638 1760-01-06 Mårten Andersson Öhn, Regina Nilsdotter Tullingsås
638 1760-04-07 Pär Mårtensson Öström Gölu Giöransdotter Giärdnäset, änka
638 1760-12-28 Petter Fiellman förare, Ingebor Giöransdotter Tullingsås, änka
638 1761-01-05 Jonas Andersson nybyggare, Ön, Susanna Olofsdotter Stamsille
638 1761-03-25 Daniel Pärsson unga bonden, Rinwatnet, Lisbeta Mickelsdotter Alanäset
639 1761-11-01 Pär Olofsson dräng, Ön, Gunnilla Nilsdotter Tullingsås
639 1761-12-28 Daniel Jönsson nybyggare, Karin Jönsdotter Risselås
639 1761-12-28 Mårten Mårtensson dräng, Grälsgård, Anna Swensdotter Stamsilla
639 1762-10-24 Michel Andersson Ön, Karin Andersdotter
639 1762-11-07 Giöran Karlsson dräng, Grälsgård, Ingebor Swensdotter Stran
639 1763-06-19 Olof Andersson unga bonden, Tullingsås, Anna Svensdotter Näset
639 1763-10-13 Michel Olofsson unga bonden, Tullingsås, Karin Olofsdotter Ön
640 1763-11-01 Karl Olofsson dräng, Risselås, Cherstin Karlsdotter Grälsgård
640 1763-12-28 Mårten Larsson unga bonden, Sikås, Hammerdal, Karin Ersdotter Täxan
640 1764-01-08 Pär Jakobsson nybyggare, Gärenå, Lucia Pährsdotter Texan
640 1764-02-02 Isac Hansson unga drengen, Fiällsjö sochn, Maria Mickelsdotter Alanäset
640 1764-02-05 Pär Olofsson unga bonden, Stamsilla,, Cherstin Ersdotter samma by
641 1764-06-24 Hans Östedt skräddare, Anna Waldberg jungfru
641 1764-07-02 Pär Pärsson nybyggare, Seljeåsen, Gunnilla Jonsdotter Hillsand
641 1764-10-28 Erik Andersson unga bonden, Tullingsås, Ingebor Jönsdotter, Risselås
641 1764-12-04 Anders Forssberg dragon, Karin Svensdotter, Tullingsås
641 1765-04-10 Olof Jacobsson norska drängen, Brattland, Norrlie, Karin Olofsdotter, Bregård
641 1765-11-10 Carl Jonsson unga bonden, Bregård, Giertru Olofsdotter, Tullingsås
642 1766-11-02 Zacharias Gjerdfeldt dragon, Maren Carlsdotter, Grälsgård
642 1766-12-27 Sven Ersson dräng, Walln, Brita Zachrisdotter, Gärde
643 1767-03-08 Daniel Klingström dragon, Marta Larsdotter, Holmen
643 1767-11-01 Jöran Gerdström dragon, Märeta Andersdotter, Öhn
643 1768-04-06 Zachris Holmström korpral, Brita Andersdotter, Grelsgård
643 1768-10-30 Hans Wallman dragon, Anna Olofzd:r, Tullingsås
643 1768-11-01 Nills Matzon dräng, Grelsgård, Brita Svensdotter, Strand
644 1768-11-01 Peter Edmarck dragon, Halln, Sara Pärsdotter, Siljeåsen
644 1768-11-06 Mårten Swensson dräng, Näset, Anna Zachrisdotter, Gärde
644 1768-11-13 Pär Swensson änkling, Strand, Benedicta Andersdotter, ibidem
644 1769-01-08 Mårten Larsson änkling, bonde, Sikås, Anna Pärsd:r, Täxan
644 1769-10-22 Sachris Pärsson dräng, Rinnwatnet, Ingebor Olsd:r, Tullingsås
645 1769-10-29 Nils Pärsson unga drängen, Täxan, Gertru Andersd:r, Tullingsås
645 1769-11-01 Pål Jonsson unga bonden, Ede, Anna Andersd:r, Grelsgård
645 1769-12-03 Olof Andersson drängen, Wängel, Gunnila Jacobsd:r, Löfberga
645 1770-07-04 Eric Ersson änklingen, Siljeåsen, Karin Jönsdotter, Swed, änka
645 1770-07-04 Hans Hansson hemmanskarl, Ö--- i Fiällsiö socken, Anna Ersdotter, Siljeåsen
646 1770-11-01 Lars Strandberg dragon, Märeta Mattzd:r, Grelsgård
646 1770-11-04 Pähr Öberg dragon, Sara Olofsdotter, Risselås
646 1771-06-22 Johan Mickelsson dräng, Alanäset, Sara Olofsd:r på Prästbordet
646 1771-06-24 Eric Matzon drängen, Hafsnäset, Sara Jacobsd:r, Löfberga
646 1771-06-24 Olof Hämmingsson dräng, Ede, Margeta Andersd:r, änka Strand
646 1771-10-27 Erik Swensson dräng, Näset, Segri Jönsd:r, Äspnäs
646 1772-02-16 Isral Sa - - son nybyggare, Ormsjön, Anna
   (Blad saknas, sista bladet svårt skadat)
647 1775-04-17 Nils Nillsson lappdräng, Gunnila Larsd:r, lapp-piga
647 1775-06-25 Swen Jonsson Tullingsås, Anna Jönsdotter, Äspnäs
647 1776-??-?? Pär J-- Benedicta
647 1776-03-31 Pehr --son Hafsnäset, An- --bsdotter
647 1777-07-?? Jon Pärsson dräng, Ollwatnet, Sara Eriksdotter, Walln
647 1777-09-04 Isac Strömstedt hantlangare, Märeta Andersdotter, ---ås ("handtlangare wid Kongl. artillerie regementet")
647 1777-12-?? Matts Mattsson drängen, Grelsgård, Anna Michaelsdotter, Gärdnäset

Tillbaka till C:1        Till normerade listan