Renritad detalj ur skifteskartan, med tillägg
till första sidan

På laga skiftes-kartan från 1857 finns Ruf-bodarna inritade. Sedan lantmätaren räknat ut hur mycket av skog, myrslåtter och annan mark som varje hemman skulle tilldelas drogs räta linjer upp på kartan, och de nya skiftesgränserna var ett faktum. Sve-gården fick därigenom ett litet stycke av den gamla fäbodvallen, den utvidgades söderut (åt vänster på teckningen ovan), och nya byggnader sattes upp. Större delen av vallen tillföll Åtgården, och dess ägare Johan Johansson (1822-1890), den kom under 1900-talet att kallas Nordlunds-buan, medan Svegårdens del kallades Löfvanders-buan.
    Nordlunds-vallen började växa igen redan före 1940-talet, och verksamheten där upphörde på 50-talet. Familjen Löfvander, däremot, utvidgade slåttermarken genom att dika och odla upp ett område öster om fäbodvallen.

        RUVBUAN  -   vallen
    1940-talet
        Flygfoto från 1940-talet. Se större bild här.

    1960-talet
        Flygfoto från 1960-talet. Se större bild här.