Detalj med tillagd norrpil
till första sidan

På laga skiftes-kartan från 1857, och i tillhörande beskrivning, finns kartans alla delområden förklarade - med namn och markslag angivna. Sådana beskrivningarär kulturhistoriskt mycket värdefulla, för de återger namn och verksamheter som kan vara mycket gamla.
    I närheten av Ruv-buan finns följande slåttermarker redovisade:

608. Strömstedts-rise. Starr
610, 611. Gubbsjöflon. Starr
620. Rufvika. Blandfoder
625. Sunne utom buan. Dito
629. Rufbovallen
630. Ruf-myra. Blandfoder
659. Ruf-kälen. Skog och betesland

1211. Olof Knutsa-råken. Blandfoder.

Men vem var Olof Knutsson? Namnet Knut är helt okänt i Ströms socken före denna kartas tillkomst - med ett undantag... Den femte april 1730 begrovs en 70-årig gubbe i Ströms kyrka som hette Ol Knutsson! Ingenting annat är känt om honom - förutom denna "slåtter-lägenhet". Men Ö-borna mindes honom, och namnet levde kvar 125 år senare!

    RUVBUAN  -   Laga skiftet 1853-55
    Renritad del av skifteskartan från 1857