till första sidan

Under större delen av 1900-talet fanns det åtta byggnader på fäbodvallen: Stuga, fjös, stall, kalvhus, källare, kokhus och två lador. På bilden t.h. (från omkr. 1945) syns från vänster källarn, stugan, den större ladan och kokhuset (bakom klädstrecket). Kokhuset var en enkel konstruktion med tre väggar och snedtak, där man kokade mese i en gryta. Av den finns inga spår idag, förutom kolresterna efter eldplatsen, under grässvålen.
    De båda ladorna revs i början av 1980-talet. Den ena (den hitre på bilden ovan, från 1960-talet) var en glestimrad hölada, den andra var lite större. Denna användes delvis som förråd, och hade avbalkade sovplatser som nyttjades under slåttern på somrarna, eller t.ex. under vägarbetet på 1920-talet.
    Källaren var till en del nedgrävd, för att utnyttja markkylan. Taket var dubbelt: ovanpå innertaket låg näverflak med jord över, yttertaket var av bräder med lock, med hyvlade vattenspår. När detta blev dåligt spikades istället tunna spån över. Tyvärr var källaren i så dåligt skick att den måste rivas; när jag kom dit hade innertaket rasat in, och dörren kunde inte öppnas. Intill källaren fanns en enkel torkställning för diskade mjölkkrukor. Se bilder från 1985, och från rivningen 1991 här.

Den första fäbodstugan stod vinkelrätt mot den nuvarande. Den hade ingång på ena kortväggen och spisen till höger innanför dörren (se fotot från 1921 här) - samma modell som nuvarande stugan på Nordlunds. Det fanns en liten påbyggd kammare på motsatt kortvägg, en kava, där min morfar hade sin sovplats. År 1925 togs den gamla stugan ner och flyttades ett litet stycke. Den utökades på höjden med två stockvarv, både golv och innertak isolerades, och större fönster sattes in. Öppenspisen kom att stå i ett annat hörn än tidigare, en farstu och kammare (med fönster) byggdes till av stolpar och bräder.

        SVE-BUAN    - byggnaderna