Födda i Ström 1776 - 1790
sida / datum / dopnamn / fader / titel / ort / moder / (ev. anmärkningar)          Tillbaka         Föregående
416 1776-01-26 Catharina Pär Olofsson Lillviken   Sara Pärsdotter
416 1776-02-01 Margeta Jon Jonsson Hillsand   Margeta Jönsd:r
417 1776-03-13 Göran Sakris Larsson Holmen   Brita Andersdotter
418 1776-03-29 Olof Olof Jonsson, sockenlapp    Segri Jonsd:r
417 1776-04-01 Jonas Mickel Olofsson Tullingsås   Karin Olofsd:r
418 1776-04-12 Olof Daniel Jönsson Tiärnäset   Karin Jönsdotter
419 1776-05-18 Brita Pär Mattsson Hafsnäset   Anna Jacobsd:r
419 1776-05-28 Jonas Sven Jonsson Tullingsås   Anna Jönsd:r
420 1776-06-08 Jöns Olof Ersson, inhysesman Bredgård   Sara Ivarsdotter
420 1776-07-08 Eric Per Olofsson Stamsele   Kjerstin Ersdotter
421 1776-07-31 Nils Nils Nilsson,lappman inh.    Ingri Andersd:r
421 1776-09-05 Maria Hans Hansson Siljeåsen   Anna Ersd:r
422 1776-10-22 Pehr Mårten Heljesson Gärde   Margreta Pärsdotter
422 1776-12-19 Jonas Jons Jonsson Tullsåhs   Brita Pärsdotter
423 1777-01-04 Anna Johan Olofsson Berge   Marta Sachrisdotter
423 1777-01-08 Sven Eric Näsström, dragon    Wallbor Mattsd:r
424 1777-01-31 Lisbeta Göran Karlsson Grelsgård   Ingebor Swensd:r
424 1777-01-31 Benedicta Erik Göransson Äspnäs   Ingebor Jönsd:r
425 1777-03-10 Brita Erik Swensson Näset   Segri Jönsdotter
424 1777-03-12 Jöns Mårten Olofsson Öhn   Karin Andersd:r
426 1777-03-20 Sara Pär Pärsson Siljeåsen   Gunnilla Jonsd:r
426 1777-03-28 Lars Jöns Larsson Järfsand   Gölu Jönsd:r
427 1777-04-26 Kjerstin Mickel Andersson Tjärnäset   Karin Andersd:r
427 1777-05-21 Eric Erik Mattsson Kalkberget   Sara Jakobsd:r
428 1777-05-29 Karin Jacob Persson Allvattnet   Gölu Svensdotter
428 1777-05-29 Lisbeth Jacob Persson Allvattnet   Gölu Svensdotter
428 1777-06-03 Olof Carl Jonsson Bredgård   Gertru Olofsd:r
428 1777-06-07 Jöns Per Jönsson Äspnäs   Benedicta Mattsdotter
429 1777-07-08 Pär Olof Jacobsson Löfberga   Margeta Pärsd:r
430 1777-07-09 Anna Jöns Strömstedt, dragon Jonsgård*   Kerstin Svensd:r  (skall vara: Grelsgård)
430 1777-08-15 Nils Mårten Svensson Näset   Anna Sachrisd:r
431 1777-08-28 Lars Daniel Carlsson Grelsgård   Marta Larsd:r
431 1777-09-11 Kerstin Sven Jonsson Tullingsås   Anna Jönsd:r
432 1777-09-27 Lisbeth Olof Jonsson Bredkälen   Brita Pärsd:r
433 1777-10-13 Nils Olof Andersson Tullingsås   Anna Svensdotter
433 1777-10-19 Anna Jonas Jonsson Hillsand   Margret Jönsd:r
433 1777-10-21 Matts Isaac Strömstedt    Märeta Andersd:r
434 1777-11-30 Lisbetha Pär Mattsson Hafsnäset   Anna Jakobsd:r
435 1778-01-02 Gölu Nils Mattsson Grelsgård   Brita Svensd:r
435 1778-01-05 Carl Sachris Sachrisson Gärde   Maren Carlsd:r
438 1778-02-25 Mathias Matts Mattsson Grelsgård   Anna Michelsd:r
436 1778-03-15 Mathias Olof Olofsson Risselås   Märeta Mattsd:r
436 1778-03-20 Gunilla Olof Andersson Långåsen   Gunilla Jacobsd:r
437 1778-03-20 Olof Sachris Pärsson Rinwatnet   Ingebor Olofsd:r
437 1778-04-06 Karin Nils Nilsson, lappman inh.    Ingri Andersdotter
439 1778-04-12 Sacharias Sachris Larsson Holmen   Brita Andersdotter
439 1778-04-18 Johan Daniel Persson Rinnwatnet   Lisbeta Mickelsd:r
439 1778-06-04 Anna Erik Andersson Tullingsås   Ingebor Jönsd:r
440 1778-07-11 Sara Pär Jacobsson Löfberga   Lucia Pärsdotter
440 1778-07-18 Anders Nils Pärsson Täxan   Gertru Andersd:r
440 1778-08-12 Pähr Pär Mattsson Jonsgård   Sara Olofsd:r
441 1778-09-26 Pähr Lars Strandberg, dragon    Märet Mattzd:r
441 1778-10-27 Olof Pär Olofsson Berge   Lisbeta Jakobsd:r
442 1778-11-02 Eric Pär Andersson Walln   Wallborg Sjulsd:r
442 1778-11-09 Michaël Mickel Andersson Tjärnäset   Karin Andersd:r
443 1778-12-07 Daniel Daniel Jönsson Tjärnäset   Karin Jönsd:r
443 1778-12-13 Brita Sven Ersson Walln   Brita Sachrisdotter
444 1778-12-14 Pehr Jon Jonsson Tullingsås   Brita Persdotter
445 1779-01-06 Anna Pär Pärsson Alvatnet   Gunnila Jonsd:r
445 1779-03-20 Märet Olof Jonsson Bredkälen   Brita Persdotter
446 1779-03-29 Märeta Erik Svensson Näset   Segrid Jönsdotter
447 1779-04-14 Olof Anders Olofsson Hillsand   Kjerstin Jönsd:r
446 1779-04-25 Gölu Mårten Heljesson Gärde   Margret Pärsd:r
446 1779-04-25 Brita Pär Olofsson Stamsele   Kjerstin Ersd:r
447 1779-06-01 Gunnila Jöns Larsson Järfsand   Gölu Jönsd:r
448 1779-06-06 Eric Mårten Olsson Öhn   Karin Andersd:r
448 1779-06-20 Olof Olof Jacobsson Löfberga Margret   Pärsd:r
448 1779-07-09 Anna Pär Mattsson Havsnäset   Anna Jacobsdotter
449 1779-07-26 Anders Sachris Sachrisson Gärde   Maren Carlsd:r
449 1779-07-27 Karin Jon Jonsson Hillsand   Margret Jönsd:r
450 1779-08-14 Karin Jacob Persson Siljeåsen   Gölu Swensd:r
450 1779-08-31 Matthias Pär Jönsson Äspnäs   Benedicta Mattsd:r
450 1779-09-19 Kjerstin Olof Ersson Grelsgård   Brita Pärsdotter
452 1779-10-25 Michaël Matts Mattsson Grelsgård   Anna Michelsd:r
451 1779-10-29 Anna Margareta Anders Borgström, adjunct    Margareta Christina Sellin
452 1779-10-29 Ingebor Göran Carlsson Grelsgård   Ingebor Svensdotter
452 1779-11-12 Karin Göran Gärdström, dragon    Märet Andersd:r
453 1779-11-14 Märeta Jöns Strömstedt    Kjerstin Swensd:r
454 1780-01-02 Eric Eric Ersson Täxan   Brita Ersd:r
453 1780-01-08 Carl Olof Olofsson Risselås   Märeta Mattzd:r
454 1780-01-22 Ingebor Anders Fjellman Tullsås   Ingebor Andersd:r
456 1780-01-29 Märeta Jon Pärsson Walln   Sara Ersdotter
455 1780-02-03 Gölu Eric Näsström, dragon    Wallborg Mattsd:r
455 1780-02-04 Segrid Sven Jonsson Tullsås   Anna Jönsd:r
456 1780-03-03 Pähr Daniel Carlsson Grelsgård   Marta Larsd:r
456 1780-05-01 Anders Isaac Strömstedt    Märet Andersdotter
457 1780-05-16 Sachris Johan Olofsson Berge   Martha Sachrisd:r
457 1780-05-27 Nils Sachris Larsson Holmen   Brita Andersd:r
459 1780-05-31 Kjerstin Pär Pärsson Lillviken   Brita Pärsd:r
458 1780-06-04 Olof Erik Mattsson Kalkberget   Sara Jakobsd:r
458 1780-06-05 Kjerstin (uä) Anika Johansd:r    Ragunda
458 1780-06-14 Brita Mårten Svensson, afledne Näset   Anna Sachrisd:r
459 1780-06-18 Gunnila Anders Olofsson Hillsand   Kjerstin Jönsd:r
459 1780-09-21 Pehr Olof Jonsson Bredkälen   Brita Persd:r
460 1780-09-28 Segri Nils Pärsson Täxan   Gertru Andersd:r
460 1780-11-09 Karin Mickel Olsson Tullsås   Karin Olsd:r
461 1780-11-21 Lisbeta Olof Brändahl, dragon Gärde   Märeta Pärsd:r
461 1780-11-30 Anders Carl Jonsson Bregård   Gertrud Ollsd:r
461 1781-01-06 Brita Erik Andersson Tullsås   Ingebor Jönsd:r
463 1781-01-20 Sachris Sachris Pärsson Ringvatnet   Ingebor Olsd:r
462 1781-01-28 Nils Nils Mattsson Grelsgård   Brita Swensd:r
462 1781-01-31 Ingebor Erik Ersson, d.ä. Långåsen   Brita Ersd:r
463 1781-02-16 Mathias Pär Mattzon Hafsnäset   Anna Jacobsd:r
464 1781-03-10 Pål Jon Jonsson Tullsås   Brita Persd:r
464 1781-03-12 Pehr Sven Pärsson Strand   Anna Nilsd:r
464 1781-03-27 Jacob Pär Olsson Bregål   Lisbet Jakobsd:r
465 1781-04-04 Martha Jon Jonsson Hillsand   Margret Jönsd:r
465 1781-05-02 Nils Nils Nilsson, lappman inh.    Ingrid Andersd:r
465 1781-05-10 Brita Olof Andersson Tullingsås   Anna Swensd:r
466 1781-05-19 Lars Jacob Persson Allvattnet   Gölu Svensdotter
466 1781-06-25 Olof Pär Olofsson Lillviken   Sara Pärsd:r
466 1781-06-26 Margreta Nils Jönsson Hössjön   Marin Andersdotter
467 1781-07-25 Mårten Daniel Jönsson Tjärnäset   Karin Jönsd:r
467 1781-07-26 Eric Erik Ersson Hössjön   Kjerstin Larsd:r
467 1781-07-30 Anders Jöns Larsson Jerfsand   Gölu Jönsd:r
468 1781-08-12 Sivard Pär Andersson Walln   Wallborg Sjulsd:r
468 1781-08-27 Brita Erik Svensson Näset   Segri Jönsd:r
468 1781-10-03 Carl Pär Mattsson Jonsgård   Sara Olsd:r
469 1781-11-05 Pehr Anders Fjellman Drolbacken   Ingebor Andersd:r
469 1781-11-28 Jöns Matts Mattsson Grelsgård   Anna Mickelsd:r
469 1781-12-21 Maren Sachris Larsson Holmen   Brita Andersd:r
470 1782-01-30 Karin Sven Ersson Valln   Brita Sachrisd:r
470 1782-01-31 Maren Sachris Sachrisson Gärde   Maren Karlsd:r
471 1782-02-14 Anna Maria Olof Jacobsson Löfberga   Margreta Pärsd:r
471 1782-03-13 Catharina Elisabet Anders Borgström, adjunct    Marg. Christ. Sellin
472 1782-03-23 Anna Pär Pärsson Siljeåsen   Gunnila Jonsd:r
471 1782-04-15 Ingebor Jonas Andersson Storön   Susanna Olsd:r
472 1782-05-14 Nils Göran Gärdström, dragon   Strand Märet Andersdotter
472 1782-06-12 Jöns Sven Jonsson Tullingsås   Anna Jönsd:r
473 1782-07-13 Pähr Pär Olofsson på Berget   Lisbeta Jacobsd:r
472 1782-07-22 Lucia Olof Jonsson Bredkälen   Brita Pärsd:r
473 1782-07-23 Brita Jon Jonsson Hillsand   Margret Jönsd:r
473 1782-08-19 Olof Pär Olofsson Stamsele   Kerstin Ersd:r
474 1782-08-26 Cecilia Hans Ersson Näset   Anna Sachrisd:r
474 1782-10-03 Matthias Erik Näsström Renå   Wallborg Mattsd:r
474 1782-10-05 Gölu Jacob Persson Allvattnet   Gölu Svensd:r
475 1782-10-25 Isaac Isak Matsson Jonsgård   Märet Andersd:r
475 1782-12-03 Mårten Mårten Heljesson Gärde   Margret Pärsdotter
476 1782-12-16 Nils Sven Pärsson Strand   Anna Nilsd:r
477 1782-12-30 Benedicta Pär Mattsson Hafsnäset   Anna Jacobsd:r
476 1783-01-03 Elin Olof Brändahl, dragon Gärde   Märet Pärsd:r
476 1783-01-03 Pehr Per Jönsson Äspnäs   Bened. Mattsd:r
477 1783-02-09 Göran Göran Carlsson Grelsgård   Ingebor Svensd:r
478 1783-03-30 Gölu Johan Olsson på Berget   Marta Sachrisd:r
478 1783-03-31 Paul Anders Olsson Hillsand   Kerstin Jönsd:r
478 1783-07-23 Lisa Nils Jönsson Hössjön   Malin Andersd:r
479 1783-07-24 Gölu Daniel Carlsson Grelsgård   Martha Larsd:r
479 1783-07-31 Brita Nils Pärsson Täxan   Gertrud Andersd:r
480 1783-09-02 Gölu Lars Larsson Holmen   Anna Jönsd:r
480 1783-11-08 Pähr Sachris Larsson Holmen   Brita Andersd:r
481 1783-12-05 Kerstin Mickel Andersson Tjärnäset   Karin Andersd:r
482 1784-02-01 Margret Mårten Jönsson Hössjön   Anna Sivertsd:r*  (skall vara: Sjulsdotter)
482 1784-02-10 Kerstin Anders Fjellman Tullingsås   Ingeborg Andersd:r
481 1784-02-19 Jöns Olof Andersson Tullingsås   Anna Swensd:r
483 1784-04-29 Sven Mats Matzon Hössjön   Anna Michelsd:r
483 1784-05-20 Johan Pär Olsson på Berget   Lisbet Jacobsd:r
483 1784-06-07 Brita Jöns Jönsson Öhn   Lisbet Ersd:r
484 1784-07-02 Pähr Jöns Larsson Jerfsand   Gunnila* Jönsdotter  (skall vara: Gölu)
484 1784-08-04 Johannes Sachris Pärsson Ringvattnet   Ingebor Olsd:r
485 1784-08-25 Gunnila Johan Pärsson Siljeåsen   Anna Jönsd:r
485 1784-09-18 Jonas Jonas Jonsson Hillsand   Marget Jönsd:r
486 1784-10-14 Jacob Pär Matzon Hafsnäset   Anna Jacobsdotter
486 1784-10-15 Eric Sven Pärsson Strand   Anna Nilsd:r
486 1784-10-16 Sven Eric Svensson Näset   Segri Jönsd:r
488 1784-11-     Lucia Per Jacobsson Löfberga   Lucia Pärsdotter
487 1784-11-06 Gölu Olof Jonsson Bredkjälen   Brita Pärsd:r
487 1784-11-11 Per Pär Matsson Jonsgård   Sara Olofsd:r
488 1784-12-29 Ingeborg Eric Ersson Hössjön   Kerstin Larsd:r
489 1785-03-10 Olof Pär Andersson Walln   Wallborg Sjulsd:r
489 1785-03-15 Marget Mickel Persson Gubbhögen   Lucia Mattsd:r
489 1785-04-02 Eric Hans Ersson Näset   Anna Sachrisd:r
490 1785-04-27 Jonas Sachris Sachrisson Gärde   Maren Carlsd:r
490 1785-05-07 Olof Isac Strömstedt      Märet Andersdotter
490 1785-06-09 Karin Mårten Gerdstedt, dragon Hössjön   Margret Pärsd:r
491 1785-09-13 Anna Maria Olof Jacobsson Löfberga   Margret Pärsd:r
491 1785-09-16 Brita Sven Jonsson Tullingsås   Anna Jönsd:r
491 1785-10-06 Jöns Mårten Jönsson Löfberga   Karin Andersd:r
492 1785-11-02 Eric Mårten Ersson Tullingsås   Brita Mårtensd:r
493 1785-11-08 Kerstin Pär Olsson Stamsele   Kerstin Ersd:r
493 1785-12-14 Sven Jon Jonsson Tullingsås   Brita Pärsd:r
494 1786-01-01 Maria Lars Larsson Holmen   Anna Jönsd:r
494 1786-01-29 Zacharias Sven Ersson Wallen   Brita Zacharied:r
495 1786-03-31 Nils Mats Mattzon Hössjöberget   Anna Michelsd:r
496 1786-04-27 Jöns Anders Olofsson Hillsand   Kerstin Jönsd:r
495 1786-05-06 Anders Anders Fjellman Drolbacken   Ingeborg Andersd:r
497 1786-05-12 Hans Michael Ahlfelt Siljeåsen   Maria Hansd:r
496 1786-05-15 Jonas Nils Strömlander, dragon      Brita Greta Löfgren
497 1786-05-17 Karin Olof Jonsson Brekjälen   Brita Pärsdotter
498 1786-07-30 Lucia Nils Pärsson Täxan   Gertrud Andersd:r
498 1786-08-20 Benedicta Olof Bränndal, dragon Gärde   Märet Pärsd:r
499 1786-08-30 Nils Pär Olofsson på Berget   Lisbeth Jacobsd:r
499 1786-09-16 Mathias Pär Matzon Hafsnäset   Anna Jacobsd:r
499 1786-09-16 Sara Greta Pär Matzon Hafsnäset   Anna Jacobsd:r
500 1786-11-23 Kerstin Eric Näsström, dragon Renå   Wallborg Mattsd:r
501 1786-12-05 Catharina Nils Jönsson Hössjön   Malin Andersd:r
501 1786-12-21 Hans Hans Hansson Bredkjälen   Maria Sivertsd:r
502 1786-12-29 Märet Jon Jonsson Hillsand   Margeta Jönsd:r
502 1787-01-17 Eric Jöns Jönsson Öhn   Lisbet Ersd:r
503 1787-01-22 Mathias Mickel Persson Gubbhögen   Lucia Mattsd:r
503 1787-02-15 Anna Pär Ersson Stamsell   Brita Jönsd:r
504 1787-02-25 Anna Mårten Jönsson Hössjön   Anna Sjulsd:r
504 1787-04-21 Jöns Pål Dalbeck, dragon      Kerstin Larsd:r
505 1787-07-07 Lars Erik Ersson Hössjön   Kierstin Larsd:r
505 1787-07-11 Märet Mattes Matsson Hössjöberget   Anna Mickelsd:r
506 1787-07-24 Märet Olof Andersson Tullingsås   Anna Svensd:r
506 1787-07-24 Sackarias Ingel Sachrisson      Gunnila Ersd:r
507 1787-07-24 Pehr Johan Persson Siljeåsen   Anna Jönsd:r
507 1787-07-25 Karin Sachris Persson Ringwattnet   Ingeborg Olsdotter
506 1787-07-29 Jöns Nils Matzson Grelsgård   Brita Svensd:r
508 1787-09-30 Hindrik Hindrik* Mickelsson*      Segri Olsd:r  (skall vara: Mickel Hindriksson)
509 1788-02-11 Marin Eric Svensson Näset   Segrid Jönsd:r
510 1788-02-18 Regina Mårtin Eriksson Tullingsås   Brita Mårtesdotter
511 1788-03-05 Henric Mickel Alfelt Siljeåsen   Maria Hansd:r
509 1788-03-21 Anna Sven Jonsson Tullingsås   Anna Jönsd:r
511 1788-04-27 Johannes Anders Fjellman, torpare Tullingsås   Ingeborg Andersd:r
511 1788-05-22 Cherstin Göran Jönsson Aspnäs   Cherstin Ersd:r
512 1788-05-27 Mårten Hans Ersson Näset   Anna Sachrisd:r
512 1788-05-27 Anna Pehr Andersson Vallen   Valborg Schiulsd:r
513 1788-06-04 Bengt Bengt Löfgren, förare    Karin Andersdotter
513 1788-06-19 Pehr Olof Jonsson Bredkjälen   Brita Pehrsd:r
514 1788-08-13 Märeta Jöns Ersson Tullingsås   Beata Jönsdotter
515 1788-09-24 Eric Eric Ersson Strömdal Bredgård   Märta Hansdotter
515 1788-09-29 Anna Mårten Jönsson Löfberga   Karin Andersd:r
516 1788-12-03 Ingeborg Peter Fjellman, dragon Gerde   Judith Andersdotter
517 1788-12-22 Lars Lars Larsson Holmen   Anna Jönsd:r
518 1789-01-15 Eric Ingel Zacrisson Öhn   Gunilla Ersd:r
518 1789-01-21 Brita [Nils] Strömlander, dragon   Brita Greta Löfgren
519 1789-01-25 Pehr Göran Pehrsson Gärdnäset   Cherstin Zacrisd:r
520 1789-03-05 Maria Eric Hansson Siljeåsen   Elin Ersd:r
520 1789-04-02 Eric Eric Wallberg, dragon Ollvattnet   Anna Pehrsdotter
521 1789-06-16 Jöns Eric* Ersson Stamsele   Brita Jönsd:r  (skall vara: Per)
524 1789-08-06 Petrus Mickel Persson Gubbhögen   Lucia Matsd:r
522 1789-08-07 Segrid Eric Svensson Näset   Segrid Jönsd:r
522 1789-08-15 Sara Pehr Mathsson Jonsgård   Sara Olsd:r
523 1789-08-22 Pehr Pehr Matsson Hafsnäset   Anna Jacobsd:r
524 1789-09-18 Anna Daniel Karlsson Grelsgård   Märta Larsd:r
525 1789-09-29 Anders Anders Olsson Hillsand   Cherstin Jönsd:r
525 1789-10-05 Elin Mårten Persson Strand   Lisa Schiulsd:r
526 1789-10-22 Gölu Mats Matsson Hössjön   Anna Michelsd:r
526 1789-11-26 Segrid Sven Olsson Gerdnäset   Karin Pålsdotter
527 1789-12-05 Maren Mårten Ersson Tullingsås   Brita Mårtensdotter
528 1789-12-14 Jonas Isac Matsson, torpare Jonsgård   Märet Andersdotter
528 1789-12-18 Gölu Pehr Olofsson på Berget   Elisabeth Jacobsdotter
529 1789-12-31 Severin Hans Hansson Bredkjälen   Maria Schiulsdotter
530 1790-01-03 Sven Sven Pehrsson Strand   Anna Nilsd:r
530 1790-01-08 Daniel Sachris Persson Ringvattnet   Ingeborg Olofsd:r
531 1790-01-15 Lisbetha Jöns Jönsson Öhn   Lisa Ersdotter
532 1790-03-03 Eric Eric Ersson Långåsen   Cherstin Larsd:r
532 1790-03-03 Jöns Jöns Ersson Tullingsås   Beata Jönsd:r
533 1790-03-19 Jöns Mårten Jönsson Långåsen   Anna Sjulsd:r
533 1790-04-18 Brita Mickel Hindriksson Alanäset   Sigrid Olofsd:r
533 1790-06-09 Anders Jöns Rosenberg, korpral Risselås   Maren Ersdotter
535 1790-06-19 Helena Swenn Ersson Öhn   Magdalena Nilsdotter
534 1790-06-21 Brita Olof Jonsson, bonde Bredkälen   Brita Pehrsd:r
536 1790-07-13 Eric Jöran Jönsson Espnäs   Chjerstin Ersdotter
535 1790-07-20 Zakris Jöran Pärsson Gärdnäset   Cherstin Zakrisdotter
536 1790-07-28 Olof Anders Fjellman Tullingsås   Ingeborg Andersdotter
536 1790-07-29 Olof Nils Olofsson Hillsand   Sara Pålsd:r
537 1790-09-01 Eric Erik Svensson Renå   Wallborg Matsdotter
537 1790-09-10 Petter Nils Jönsson, torpare Långåsen   Sara Pärsd:r
537 1790-10-16 Maren Erik Ersson Bregård   Märeta Hansd:r
538 1790-11-20 Ingeborg Ingel Sachrisson Öhn   Gunilla Ersd:r
538 1790-11-25 Mårten Sven Ersson Stamsilla   Karin Olofsd:r
sida / datum / dopnamn / fader / titel / ort / moder / (ev. anmärkningar)          Tillbaka         Föregående