Födda i Ström 1694 - 1719
sida / datum / dopnamn / fader / titel / ort / moder / (ev. anmärkningar)                 Tillbaka        Nästa
1  1694-  Erik Olof [Abrahamsson]  [Gär]de  (se registret sid. 596)
1  1694-  Erik Erik [Olofsson]  Öen  (se registret sid. 596)
1  1694-  Märet Olof  (se registret sid. 620)
1  1694-  Daniell Per  (se registret sid. 592)
1  1695-  Jertru Jon [Svensson]  Tullsås  (se registret sid. 610)
1  1695-  Jon Jöns [Jonsson]  Espnes  (se registret sid. 610)
1  1695-  Per [Mats] Roos  (se registret sid. 630)
2  1695-06-02' Sigri Anders Åman, dragon
2  1695-07-21' Märett Jöns Nilsson  Swedie
2  1695-09-08' Benedichta Daniel Öen
2  1695-11-10' Jöns [Jonas Bäckman] förare
2  1695-11-10' Lisbeta Johan Vipa, dragon
2  1696-01-01' Anna Lars Swenson  Tulsåhs
2  1696-01-12' Anna Oluf Abrams  Giärde
4  1696-02-02' Pehr (uä) Jonas Kruuskopp, dragon
4  1696-02-16' Märit Jöns Jönsson  Tulsåhs
4  1696-02-23' Bengta Jöns Arffweson  Öen
4  1696-03-15' Pehr Nills Grellson
4  1696-04-23' Oluf (uä) Oluf Buller, dragon
4  1696-08-16' Margreta Elias Hellman, korpral
6  1696-08-23' Göhlu Mattes  Espnes
6  1697-03-14' Grels Oluf Häg, dragon
6  1697-05-13' Karin (uä) Johan Helberg, fänrik
6  1697-08-08' Märit Anders Ersson  Walln
8  1697-10-24' Jöns Jöns Jönson  Brägård
8  1698-02-13' Anders Hindrik Jönson [lapp]
8  1698-02-13' Nils Clämet Persson [lapp]
8  1698-02-13' Lars Lars Larsson, lapp
8  1698-03-      Anders Jöns Anderson  Tulsås
10 1698-03-21' Mathes (uä) Erich Malmberg, dragon   f. i Malma, Estuna socken, Roslagen   Märit, Anderz Mårtenssons dotter i Öhn
10 1698-03-21' Michaël Jöns Braf, dragon   Elin Jönsd:r i Risleås
11 1698-05-26 Erich Nils Erichson  Näset
11 1698-06-26 Ingeborgh Nils Grelzson Grelzgård
11 1698-08-10 Benedicta Jöns Andersson Strand  Ingeborg Jönsdotter
12 1698-08-18 Karin Andreas Åman, dragon  Gunborg Siulsdotter
12 1698-08-20 Anders Claes Benchtsson Ödberg*, dragon Tullsås  hust. Anna  (skall vara: Edberg)
13 1698-11-25 Karin Matthz Jöranson Espnäs  Giörlu Andersdotter*  (skall vara: Arvidsdotter)
16 1699-01-03' Margreta Pål Andersson, lapp
16 1699-02-26 Carl Daniel Päderson Grelsgård  Lisbet Carlsdotter
16 1699-03-14 Lisbetha Per Jonsson Alanäset  Ingri Månsdotter
18 1699-04-10' Segri Jon Halfardson   Brita Thomsdotter
18 1699-04-10' Jöns Nils Thomson, lapp  Kerstin Nilsdotter
18 1699-05-05 Jöran Jöran Erichson Tullingzås  Ingri Olofsdotter
18 1699-06-02 Olof Pehr Andersson Kaxe, dragon Öhn  Anna Andersd:r
20 1699-06-07 Karin Jonas Beckman Tullingzås  Gunnill Swänsdotter
20 1699-06-22 Johannes Matz Roos, dragon Öhn  Anna Carlsdotter
20 1699-07-24 Britha Olof Abrah. Giähle  Ragierd
22 1699-07-31 Pähr Olof Pehrs. Giähle  Gunnilla* Olofzd:r  (skall vara: Göllin )
22 1699-09-06 Kierstin Hälge Pärs Giähle  Kierstin Olofzd:r
24 1699-09-18 Britha Jöns Nils. Swedje
24 1699-10-06 Göle Olof Hägg  Grelsgård
26 1699-12-24 Anders And. Åman, dragon   Gunborg Siulsd:r
26 1699-12-26 Pähr Jöns Jönss Tullsås  Elin Persd:r
28 1699-12-29 Segri Jon Frisk Tullsås  Märeta Siulsd:r
26 (1700)    den 2 Jan. Döptes Twen[ne] st. Lapp B[arn]
28 1700-01-07 Karin Erich Persson Öhn  Zeborg Persd:r
30 1700-01-10 Abram Jöns Jöns. Bregård  Anna
30 1700-02-04 Olaus Nils Salenius   Brijta Oldberg
30 1700-03-23 Jöns And. Erss. Risselås  Märetha
32 1700-04-04 Swän Nils Erss. Näset  Brijta
32 1700-04-15' Märetha Lars Lars, lapplänsman Årnäsfiället
34 1700-05-03 Brita Jöns Andersson Hallen
34 1700-05-16 Anna Påhl Jörans. Rinnwatnet  Ingri Ersd:r
32 1700-05-20' Jöns Jöns Braf
34 1700-06-27 Swän Per Frijmodig, dragon   Märit Olofzd:r i Sijkås
35 1700-08-10 Päder Abrahm Wallman, dragon
36 1700-10-04 Anders Jöns Anders. Stran  Ingebor Jönsd:r i Riselås
36 1701-01-27 Carl Matz Roos   Anna Carlsd. i Risselåhs
38 1701-04-30 Kierstin Nils Grels. Grelsgård  Göle Persd:r
38 1701-08-15 Anders Mårten Andersson Öön  Märetha Jönsdotter
38 1701-10-23 Lars Nils Erss. Näset  Britha
40 1701-10-30 Soffia Abr. Wallman, dragon   Anna Isacsd:r
40 1701-11-25 Anna Jöns Jönss. Bregård  Anna And.d:r
40 1701-11-29 Olof Jon Olofsson Tullsås  Märetha Siulsd:r
42 1702-03-07 Erich And. Erss. Risselås  Märetha Jönsd:r
42 1702-03-09' Anders Anders Jönsson, lapp Herkilsfiället  Berith N
42 1702-03-09' Fridrik Mårten Fridriksson, lapp Herkilsfiället  Ragnell Jonsd:r
42 1702-04-10 Anna Jonas Bäckman, förare   Gunilla Swänsd:r
44 1702-04-17' Maretha Ol Pers Giähle  Göle
44 1702-06-13' Ingebor Olof Hägg Hallen  Marin Grelsd:r
44 1702-06-29' Jöran Påhl Jöransson Ringvattnet
35 1702-07-11' Märitt Johan Granat, dragon
46 1702-08-31' Brita Pähr Anders. Strand  Ingeborg
46 1702-09-06' Anna Nils Abr.   Ragierd Larsdotter
46 1702-10-05' Gunilla Ol. And. Tullsås  Anna
46 1702-11-30' Karin Jöns Nilss. Swedje  Märeta Calsd:r
47 1703-01-11' Jöns Mårten And. Öhn  Märeta Jönsd:r
47 1703-01-18' Karin Nils Andersson, lapp Åhrnäs  Cisla Larsdotter
47 1703-01-18' Karin Nils Frisk, lapp   Chirstin
47 1703-01-18' Segri Nils Thomasson, lapp   Kierstin
47 1703-01-18' Nils Lars Nilsson, lapp   Kerstin Månsdotter
48 1703-04-01 Britha Michel And. Tulsåhs  Gertru Persd:r
48 1703-06-17 Brijta Jöns Andersson Stran  Ingebor Jönsd:r
50 1703-07-20 Pähr Nils Erss. Näset  Brita Swänsdotter
50 1703-08-02 Erick Nils Salenius, komminister  Brita El.d:r Oldberg
52 1703-08-05 Carl Pär Frimodig, dragon  Märta Ol.d:r
52 1703-11-20 Grels Nils Grelss, Grelsgård  Gölu Persd:r
54 1703-11-22 Ingri Erick Pärs Öhn  Seborg Pärsd:r
54 1703-12-12 Gunnill Nils Abr. Jonsgård  Ragerd Larsd:r
54 1703-12-25 Erich Swän And. Wallen  Karin
52 1704-01-02' Cherstin Hindrik Jöns, lapp  Åhrsill lappm.
56 1704-02-28 Matthias Matz Roos   Anna Carlsdotter
56 1704-03-03 Olof [Anders] Åman  Gundborg Siulsdotter
56 1704-03-07' Fredrich Nils Nilsson, lapp  Sara
56 1704-03-18 Grels Olof Nilsson   Ingebor Grelsdotter
58 1704-03-30 Påhl Erich Lustig   Maria Ambjörsdotter
58 1704-04-26 Sigrid Mickel Tulzås
58 1704-10-07' Ingri Jon Päders Alanäset
58 1704-10-07' Märit Sewald Carls, klockare
59 1704-10-07' Elin Jon Frisk
59 1704-10-07' Chirstin Johan Granat
60 1704-11-25 Olof Nils Frisk, lapplänsman
60 1704-12-26' Nils Nils Ers. Näset
61 1705-02-23 Olof Mårten Andersson Öhn  Margreta Jönsdotter
62 1705-03-?   Dorothea Påhl Jöransson Ringvattnet  Ingri Ersdotter
61 1705-03-22 Nils Olof Andersson Tullsås  Anna Nilsd:r
62 1705-04-07 Segri Jacob Hallen  Cherstin Pärsdotter
61 1705-04-12 Brita Nils Grelsson Grelsgård  Göhle Persdotter
62 1705-05-17 Jöns Jöns Andersson Strand  Ingeborg Jönsdotter
62 1705-05-21' Karin Abrah. Wallman, dragon   Anna Isaacsd:r
63 1705-05-21' Anna Jöns Anders. Hallen  Kerstin Andersd:r
64 1705-12-17' Sophia Zachris Lars. Flåsjön  Märta Pährsd:r
64 1705-12-17' Kerstin Olof Lundberg, dragon   Sara Carlsdotter
66 1706-05-27' Carl Jöns Nils. Swed  Märeta Carlsdotter
66 1706-08-19' Kerstin Jöns Braf, dragon   Elin Jönsd:r
66 1706-11-18' Nils Jacob Nilzon Gärde  Sara Pährsd:r
66 1706-12-02' Mårten Nils Ehrss. Näset  Brita Swensd:r
68 1707-03-03' Abraham Olof Pährsson Stranborg Hallen  Anna Abrahamsdotter
68 1707-03-10' Karin Nilz Abrahamsson Jonsgård  Ragierd Larsdotter
68 1707-03-10' Anders Swen Andersson Walln  Karin Ehrsdotter
68 1707-03-25' Catharina Erich Langh, komminister  Malin Roshemia
70 1707-03-30' Joen Jon Pährs. Allanäset  Brita Jonsd:r
70 1707-04-26' Pähr Mårten Andersson Öhn  Märet Jönsdotter
70 1707-05-19' Jöran Anders Ersson Risselås  Märeta Jönsdotter
70 1707-06-30' Pähr Zachris Larsson Flåsjön  Marta Persd:r
72 1707-08-04' Anders Michel Andersson Tullsås  Gertru
72 1707-09-08' Gölu Nils Grelsson Grelsgård  Gölu Pährsd:r
72 1707-11-17' Märeta Olof Olofsson Lundberg   Sara Carlsdotter
73 1707-12-07 Segrin Abraham Pährs. Rinwattn  Anna Isaackzdotter
73 1708-01-18 Nils Jöns Andersson Stranden
74 1708-03-22' Anna Olof Andersson Tullsås  Anna Nillzdotter
74 1708-04-24' Pähr Jacob Pährsson* Halln  Kirstin Pährsd:r  (skall vara: Ersson)
74 1708-04-24' Nillz Mårten Andersson Öhn  Märeta Jonsd:r*  (skall vara: Jönsdotter)
74 1708-06-28' Erich Pähr Jonsson Allanäset  Sara Danielzd:r
75 1708-08-06' Karin Mattes Roos, dragon   Anna Carlsd:r
75 1708-10-04' Märeta Nillz Ehrsson Näset  Brita Svensdotter
75 1708-10-04' Gunnila Lars Öman, dragon   Ingebor Ehrsdotter
75 1708-11-01' Sara Erich Persson Öhn  Sebborg Persdotter
76 1708-11-15' Kerstin Jöns Michelsson Braf   Elin Jönsdotter
76 1708-12-01' Karin Mårten Blix, dragon   Brita Pährsd:r
76 1708-12-25' Märeta Jacob Nillsson Gärde  Sara Pährsd:r
78 1709-02-14' Rägiärd Nillz Abrahamsson Jonsgård  Rägiärd Larsdotter
78 1709-02-14' Kierstin Pähr Svensson Styf   Maria Olofzd:r
78 1709-02-18' Gunnila Helje Pährsson Gärde  Ingebor Andersdotter
78 1709-02-21' Olof Olof Olofsson Risselås  Sara Carldotter
78 1709-02-21' Marin Jöran Ehrsson Tullsås  Anna Mårtensdotter
79 1709-03-07' Margreta Joen Pährsson Allanäset  Brita Jonsdotter
79 1709-03-21' Olof Olof Hortling   Sara Svensd:r
79 1709-03-25' Brita Hendrich Anders, lapp
79 1709-04-20' Pehr Johan Pährsson Wijkman   Sara Månsdotter*  (skall vara: Olofsdotter)
80 1709-06-06' Petrus Erich Langh   Malin Roshemia
80 1709-11-08' Gölu Michel Andersson Tullsås  Gertru Pährsd:r
80 1709-11-08' Anna Nills Carlsson Swan   Kierstin Jönsd:r
82 1710-01-09' Lars Zachris Larsson Flåsjön  Märta Pährsd:r
82 1710-03-07' Nils Anders Ehrsson Risselås  Märeta Jönsd:r
82 1710-05-19' Anna Jöran Ehrsson Tullsåhs  Anna Mårtensd:r
84 1710-05-28' Sven Sven Andersson Walln  Karin Ehrsdotter
84 1710-08-14' Sara Isack Mattsson  Märit Israelsdotter ifrå Ramsilla och Sandwijken
84 1710-08-21' Abraham Jöns Nillsson Swed  Märeta Carlsd:r
85 1710-09-11' Isaac Abraham Pährsson Rinwattn  Anna Isackzdotter
86 1710-09-30' Mattes Pähr Åkerberg, dragon  Gunnila Siulsdotter
87 1711-01-09' Segrin Mårten Blix  Brita Pährsdotter
88 1711-01-09' Margreta Carl Andersson Bregård  Kierstin And.dotter
86 1711-02-26' Brita Nills Ehrsson Näset  Brita Swensd:r
86 1711-02-26' Ingebor Jöns Andersson Strand  Ingeborg Jönsdotter
88 1711-05-28' Anna Joen Pährsson Allanäset  Brita Jonsd:r
88 1711-05-28' Eriich Zachris Larsson Flåsjön  Martta Pährsd:r
89 1711-08-25' Johan Mattes Roos   Anna Carlsd:r
89 1711-08-27' Marta Johan Persson på Bärge  Sara Olofsdotter
90 1711-09-10' Kierstin Lars Öman   Ingeborg E d:r
90 1711-09-22' Karin Jacob Nilsson Giärde  Sara Pährsd:r
90 1711-12-10' Isaac Nils Stridsberg   Margreta Carlsdotter
   (Noteringar ej gjorda 1712-1713)
92 1714-02-23 Erich Jöran Ersson Tullsås
92 1714-03-01 Brita Mickel Andersson Tullsås
92 1714-03-07' Jöns Anders Ersson
92 1714-03-07' Lars Hans Siulsson, lapp
94 1714-04-11' Sigrid Jon S
   (ett blad saknas)
96 1715-09-24 Ingebor And. Ryss, trumsl.   Anna, Pär Anders dotter i Strand
96 1715-10-02 Carl Olof Olsson Risselås  Sara Carlzdotter
96 1715-12-24 Sven Per Styf
98 1716-01-02 Görlo Anders Ersson Öhn
98 1716-01-05 [Karin] Jöran Ersson Tullsås
100 1716-01-16 Gunnila Mårten Anders. Öhn
98  1716-01-26 Mathias Joen Byström, komminister
100 1716-01-29 Karin Joen Siulsson Wallen
100 1716-02-17 Britha Jacob Nilsson Gierde
102 1716-02-25 dotter  Isak Jons.* Jonsgård  (skall vara: Matsson)
102 1716-03-16 Jacob Per Åberg*, soldat  (skall vara: Åkerberg)
102 1716-06-01' Erich Erich Pärs Stamsilla
103 1716-06-06 [Anna] Pär Jöns Äspnäs
103 1716-07-23 Påhl Joen Pålsson Hillsand
102 1716-08-    [Anna] Hälge Pärs.
103 1716-08-03 Lisbeta Hans Anders. Bregård
104 1716-08-27 Pär Sven Larsson Tullsås
104 1716-09-11 Marin Jöran Matz. Äspnäs
104 1716-11-19 [Pär] Michel Anders Tullsås
105 1717-01-06' Catharina Olof Fielström, rustmästare
105 1717-01-16' Sven Jon Byström, komminister
106 1717-01-23 Mathes Johan Pärs Hafznäset
106 1717-05-14 Anna Abraham Pärs. Ringwatn
106 1717-07-05 Görle Olof Israelsson Hallen
107 1717-08-07 Erich Erich Erichson Gierde
107 1717-08-14 Mårten Jon Olofsson Tullsås
107 1717-08-20 Grels Nils Grels. Grelsgård
108 1717-08-21 Britha Olof Ers. Öhn
107 1717-09-08 Elias Johan Wikman
108 1717-12-18 Sara Olof Lundberg
108 1718-01-15 Segri Hans Anders. Bregård
109 1718-01-26 Kerstin Mårten Anders. Öhn
109 1718-02-28 Mårten Jöran Ers. Tullsås
110 1718-03-10 Segri Pär Jönsson Äspnäs
109 1718-03-11 Brita Anders Ers. Öhn
110 1718-04-21 Säfwal Niels Stridsberg, soldat   Margetha Carlsdotter
110 1718-04-29 Anna Anders Ers. Risselås
110 1718-05-02 Jacobus Joen Byström, komminister
111 1718-06-14 Erich Mårten Ers. Tullsås
111 1718-07-11 Sven Sven Lars. Tullsås  Elin
111 1718-07-31 Mathes Per Åkerberg, soldat
112 1718-08-01 Märet Pär Olofz. Sellieåsen
112 1718-08-12 Anna Jacob Nils. Gierde
112 1718-08-23 Margreta (uä) Christian Strandberg, korpral   pigan Lisbeta Larsdotter
112 1718-10-13 Kerstin Jöran Jacobsson Hallen
  (Ett blad saknas)
113 1719-05-07 Nils Erick Ersson Gierde  Anna Nilsd:r

Tillbaka        Nästa