Lidell - Price: PORT WINE QUINTAS (London 1992)
- We know about Bordeaux châteux, and Burgundian domains, but even the wine trade rarely finds time to visit the port wine quintas.

Genom informativa texter av Alex Liddell och suveräna bilder av Janet Price beskrivs Portvinets ursprung och födelseplats: Vingården i Dourodalen.
   I boken presenteras 72 st. Quintas (vingårdar, egendomar), uppdelade på de tre områdena Baixo ("Lägre") Corgo, Cima ("Högre") Corgo och Douro Superior ("Övre Douro"). För varje quinta redovisas nuvarande och tidigare ägare; byggnader; planteringar och avkastning. I en introduktion beskrivs hur vingårdarna utvecklats; arbetet och det sociala livet; samt portvinsproduktionen.
   Förändringarna är dock snabba i dagens Portugal, och några uppgifter i boken (som gavs ut 1992) är redan inaktuella. Man bör därför läsa den med pennan i hand, och föra in t.ex. ägarbyten.

Port Wine Quintas
   

Trådhäftad, inbunden med skyddsomslag.
Format: 19 X 25 cm
Omfång: 232 (+52) sid.

ISBN 0-85667-410-9

Förlag: Sotheby´s

   

tillbaka