Familjer i Ström 1500 - 1820
©   Georg Hansson, Östersund
Tillbaka

Korrigering den 15/9 2010:
(För in ändringarna i slutet på ditt eget häfte!)

Familj 496 (påpekat av P-O Ehrs)
PER JÖNSSON, född 1682(åu)
Byt ut:
"Per Jönsson tvistade med Anders Ersson på Öhn nr 2 om arv efter sin farfar, Jöns Jonsson på Öhn (Domb 1716 Ht §24)."
mot:
Per Jönsson tvistade med Anders Ersson på Öhn nr 5 om arv efter sin farfar, Jon Jönsson (Domb 1716 Ht §24).

Korrigeringar den 15/2 2008:
(För in ändringarna i slutet på ditt eget häfte!)

Familj 176
ABRAHAM KARLSSON, född 1600?
Byt ut: "Barnen osäkra." mot: Inga kända barn.
Stryk över de två barnens namn.

Familj 107 (påpekat av S. Menker)
OLOF ABRAHAMSSON född 1650?
Lägg till: Son till bonden Abraham Håkansson i Öd, Multrå (Å). Bröderna Olof och Abraham Abrahamssöner och brorsonen Abraham Persson tvistade med sin svåger Erik Eriksson om besittningen av fadershemmanet i Öd år 1694 (Sollefteå tingslags dombok, 22 juni, §34).

Familj 181 (påpekat av S. Menker)
ABRAHAM ABRAHAMSSON Buller född 1640?
Stryk: "(från familj 176)" samt "Mindre troligt att Olof Abrahamsson i Gärde/Siljeåsen är hans son."
Lägg till: Son till bonden Abraham Håkansson i Öd, Multrå (Å). Bröderna Olof och Abraham Abrahamssöner och brorsonen Abraham Persson tvistade med sin svåger Erik Eriksson om besittningen av fadershemmanet i Öd år 1694 (Sollefteå tingslags dombok, 22 juni, §34).

Familj 576 (påpekat av S. Menker)
PER ABRAHAMSSON Buller född 1645?
Stryk: "(från familj 176)".
Lägg till: Son till bonden Abraham Håkansson i Öd, Multrå (Å). Bröderna Olof och Abraham Abrahamssöner och brorsonen Abraham Persson tvistade med sin svåger Erik Eriksson om besittningen av fadershemmanet i Öd år 1694 (Sollefteå tingslags dombok, 22 juni, §34).

Familj 615 (påpekat av K G Eriksson)
PER Eriksson ÖFELDT född 1763 i Graninge (Å)
Lägg till: Familjen bodde först i Näs, Helgum (Å), vigda där 1787-10-27.
Barn:MARIA PERSDOTTER, född 1788-02-01 i Näs, Helgum (Å)


Nedanstående korrigeringar skall bara föras in i första och andra utgåvan av Familjer i Ström (tryckt 2004 resp. 2005):

Sidan 171, Tullingsås
I ingressen byts andra meningen ut mot följande stycke:
I mitten av 1500-talet fanns det sex hemman i byn. I Jb omkring 1550 nämns endast Sven, men 1564-71 heter brukarna Anders Olsson, Peder Olsson, Peder Svensson, Oluf Svensson, hustru Gunborg samt Jöran (Örjan). Från början av 1600-talet tillkom ett.

Sidan 223, Öhn
Ingressen byts ut mot följande stycke:
Byn ute på ön i Ströms Vattudal torde vara bland de äldsta i socknen, trots att den inte omnämns förrän i jordeboken på 1540-talet (Ingebrigt i Öyen). I mitten av 1560-talet fanns det tre gårdar i byn, och från 1600-talets början fem. Brukarna 1566 var Catharina, Olaff, Björn och 1568-71 Nils Persson, Olaff, Björn.

Familj 15 (påpekat av S. Menker)
Barn: OLOF JOHANSSON, född 1774-09-29, död 1841 23/12 som torpare i Lungsjön, Ramsele. Gift 1802-10-24 i Helgum med Margareta Johansdotter.

Familj 34
MÅNS Olofsson STRÖM, (från familj 392?) född 1679 (åu)
Lägg till: Osäkert om han är en son till Olof Jönsson i Tullingsås.

Familj 86
NILS MATSSON Strömstedt, född 1738-07-24, död 1827-02-16. Var dragon på hemgården 1758-1762, då han övertog hemmansbruket.
Barn: GÖLIN (Gölu) NILSDOTTER, född 1778-01-02. Avled ogift i Grelsgård 1843-03-01

Familj 145
Barn: GÖRAN Jakobsson STRANDBORG, född 1681, död 1719-03-08.

Familj 158 (påpekat av S. Menker)
OLOF ANDERSSON, född 1744-05-23 i Vängel, Fjällsjö (då i Ramsele).
Barn: BRITA, född 22/11 1770; ELISABET, döpt 19/7 1772; ANDERS, född 22/5 1774 och JAKOB, född 25/3 1776.

Familj 209 (påpekat av S. Menker)
VALBORG KARLSDOTTER, född 1766-10-01, död 1838 15/6 hos dottern Anna i Flyn, Ramsele.
Barn: ANNA JÖNSDOTTER, född 1808-11-06, död 1891 6/11 i Aspåsen, Ramsele. Gift 1832-02-12 i Ström med Erik Jacobsson, nybyggare i Aspåsen, Ramsele.

Familj 212 (påpekat av L-G Eriksson)
JÖNS Mårtensson LÖFSTRÖM, - - - begravd 1799-03-03. Begr.datum i KyR (Ström LIa:2 s.168).

Familj 234
MÅRTEN SVENSSON, - - - "dog på bröllopet i Holmen, af svulnad, d. 10 Febr."

Familj 290
OLOF OLOFSSON Lundberg (från familj 392), född 1677 (åu).

Familj 315 (påpekat av S. Menker)
PER OLOFSSON. Köpte ett ödehemman i Imnäs, Ramsele, och gifte sig med förre ägarens syster. Han sålde gården år 1709 och tog över fadershemmanet i Stamsele. (Födelseuppgifter saknas för Ramsele 1703-1716.)
Barn: OLOF PERSSON, född 1699-10-12 i Imnäs, Ramsele (Å)
ERIK PERSSON Löfqwist, född 1702-01-09 i Imnäs, Ramsele (Å)

Familj 319 (påpekat av S. Menker)
OLOF PERSSON, född 1699-10-12 i Imnäs, Ramsele (Å)

Familj 324 (påpekat av S. Menker)
PER OLOFSSON, född 1741? Var fördubblingsbåtsman 1759-64, för rote 117 (Wängelin), båtsman 1764-65 för rote 121 (Lustig).

Familj 367 (påpekat av M. Mårtensson)
ANDERS ANDERSSON, född 1771-04-15 i Mora (Dlr)
Gift 1793-12-26 med ANNA PERSDOTTER, född 1772-05-18 i Mora (Dlr)
Barnen: samtliga födda i Våmhus (Dlr)
BRITA, född 1799-09-02; OLOF, född 1802-09-04; ANNA, född 1805-09-17 (gift 1834 med Jonas Eriksson f.1807, bosatt i Harrsjön, Alanäs); PER, född 1812-05-20 och KARIN, född 1815-06-12.

Familj 371x - Ny familj!
OLOF SVENSSON, född 1530? Bonde på nr 2 i TULLINGSÅS, Ström (J).
Nämns (utan säker gårdsangivelse) i JR 1564-71.
Troligen gift med KERSTIN ANDERSDOTTER, född 1535? Nämns endast i Jb 1615(?) som brukare av "sin börns goetz", hon bör då ha varit gift med Olof Svensson, som nämns i JR 1564-71, och mor till Ingeborg och Meritte Olsdöttere, som var ägare till de ej förbrutna delarna av hemmanet.
Barn:
INGEBORG OLOFSDOTTER, född 1560?
MÄRETA OLOFSDOTTER, född 1565?, se familj 374.

Familj 374
JON PERSSON, född 1560?
Gift med MÄRETA OLOFSDOTTER, född 1565? (från familj 371x).

Familj 392
OLOF JÖNSSON (från familj 381), född 1630?
Meningen: : "Barnen är ej nämnda i tillgängliga källor." byts ut mot Sönerna osäkra, endast dottern nämnd i tillgängliga källor.
Barn:
KERSTIN OLOFSDOTTER, född 1675? Nämns i Hfml 1688 med modern.
OLOF OLOFSSON Lundberg, född 1677 (åu), se familj 290.
MÅNS Olofsson STRÖM, född 1679 (åu), se familj 34.

Familj 456 (påpekat av S. Menker)
ERIK PERSSON Löfqwist, född 1702-01-09 i Imnäs, Ramsele (Å)

Familj 526
Barn: ANNA JÖNSDOTTER gift 1713? med GÖRAN Jakobsson STRANDBORG, född 1681, död 1719-03-08. Omgift 1720 med JOHAN Olofsson NYBERG, döpt 1688-12-01 i Ede, Hammerdal (J).

Familj 581x - Ny familj!
OLOF KNUTSSON Hök, född 1660 (åu), begravd 1730-04-05. Dragon i Ström (J).
    Från Jämtland, enl. Rullorna. Var dragon på nr 11 Söre i Lit 1686-88, till Berget 121 1688-94, till Öhn 109/121 1694-1711. Var gift, noterad i Mantalslängden t.o.m. 1704, hustruns namn ej känt. Bodde som husfolk på Öhn 1711-12, i Gärde 1724-25 (Hfbl).
    En Olof Knutsson, 70 år gl, begravd i Ström 5/4 1730 (Ström C:1 s.141), inga testaments-pengar erlagda. På lagaskifteskartan över Öhns utmarker från 1855 finns Ol-Knutsaråken, väster om Gubbsjön.


Nedanstående korrigeringar skall bara föras in i första utgåvan av Familjer i Ström (tryckt 2004):


Familj 17 (påpekat av Y. Espell)
Barn: NILS PERSSON, född 1786-08-30. Rätt dödsdatum skall vara 1851-01-21.

Familj 58
LARS KJELSSON, född 1789-08-08 i Yxskaftkälen, Gåxsjö (J). Föräldrarna var Kjell Olofsson, född 1752 i Kall (J), och Sara Larsdotter, född 1752 i Hammerdal (J).

Familj 77
MÅRTEN OLOFSSON (Blix), - - född 1674 (åu) i Hammerdal (J)
Barn i andra giftet: (tillägg)
HANS MÅRTENSSON Blixberg, född 1726-07-11, se familj 320.

Familj 153 (påpekat av Y. Espell)
Barn: NILS NILSSON. Rätt födelsedatum skall vara 1798-08-26.
Barn: GUNILLA NILSDOTTER. Rätt födelsedatum skall vara 1801-03-08.

Familj 167 (påpekat av S. Lundin)
SIVERT PERSSON. Rätt födelsedatum skall vara 1781-08-12.

Familj 169 (påpekat av Yngve Espell)
NILS JÖNSSON. Vigseln med SARA PERSDOTTER skedde den 21/2 1790, ej 1789. Källa för uppgiften är Fattigkassans räkenskaper (Ström LIII:1).

Familj 198
MATS PERSSON, född 1771-10-06 i Jonsgård, Ström (J). Familjen flyttade till Mårdsjön i Fjällsjö (då i Ramsele socken) omkring år 1800. Där föddes också de sex barnen: Carl f.1801, Per f.1803, Olof f.1805, Mats f.1807, Gertrud 1809 och Anders 1812. Mats Persson avled i Mårdsjön 1836-03-30 (Ramsele dödbok).

Familj 205 (och 264) (påpekat av M. Göransson)
Barn: KERSTIN JÖNSDOTTER, född 1809-01-06. Rätt dödsdatum skall vara 1886-07-15.

Sidan 102, Lövberga
I ingressen har hemmansnumret blivit felaktigt: det var Lövberga nr 2 som lades till den nybildade Alanäs socken, och som år 1888 återfördes till Ström.

Familj 267 (påpekat av M. Mårtensson)
JONAS OLOFSSON. Familjen bodde i Ede, Hammerdal, c:a 1810-16 (H-dal AI:4a/65).
LISA JONSDOTTER, född 1811-03-08 i Ede, Hammerdal.

Familj 320
HANS MÅRTENSSON Blixberg (från familj 77), född 1726-07-11 i Grelsgård...

Familj 327 (påpekat av Y. Espell)
Barn: OLOF SVENSSON. Rätt födelsedatum skall vara 1800-11-13.

Familj 342
PER ANDERSSON, född 1655 (åu) i Strand. Han hade med stor sannolikhet också en dotter ANNA PERSDOTTER, född 1690 (åu). Se familj 345 och 346. Anna Persdotter var först gift med Anders Ryss, sedan omgift med Sven Persson. Med tanke på barnens namn är hon troligen en dotter till Per Andersson i Strand.

Familj 350
PER SVENSSON, född 1723-03-29 i Strand, Ström (J). Hans andra hustru BENGTA ANDERSDOTTER, döpt 1745-11-24, gifte om sig med änklingen Daniel Olofsson i Ottsjö, Undersåker (J), den 28/1 1789.

Familj 417 (påpekat av M. Göransson)
ANDERS MICKELSSON och GUNILLA OLOFSDOTTER. Gift 1733-11-04 i Ström (J).

Familj 498 (påpekat av Yngve Espell)
JÖNS PERSSON. Första hustrun BRITA GÖRANSDOTTER avled 1755-04-30, ej 1775.

Familj 524
JÖNS JÖNSSON, född 1656 (åu). Han var 89 år vid sin död (Ström C:1 s.205).

Familj 553 (påpekat av Y. Espell)
Barn: ERIK ERIKSSON. Rätt födelsedatum skall vara 1801-07-17.