Familjer i Alanäs 1650 - 1820
©   Georg Hansson, Östersund
Tillbaka

Senaste korrigeringar, den 15/2 2008:
(För in ändringarna i slutet på ditt eget häfte!)


Familj 101 (påpekat av S. Menker)
OLOF ABRAHAMSSON född 1650?
Lägg till: Son till bonden Abraham Håkansson i Öd, Multrå (Å). Bröderna Olof och Abraham Abrahamssöner och brorsonen Abraham Persson tvistade med sin svåger Erik Eriksson om besittningen av fadershemmanet i Öd år 1694 (Sollefteå tingslags dombok, 22 juni, §34).


Nedanstående korrigeringar skall bara föras in i första och andra utgåvan av Familjer i Alanäs
(tryckt 2004 resp. 2005):Familj 36 (påpekat av J. Mikaelsson)
ZAKRIS LARSSON, rätt begravningsdatum skall vara: 1798-10-28

Familj 73 (påpekat av L-G Eriksson)
JÖNS Mårtensson LÖFSTRÖM, - - - begravd 1799-03-03. Begr.datum i KyR (Ström LIa:2 s.168).


Nedanstående korrigeringar skall bara föras in i första utgåvan av Familjer i Alanäs (tryckt 2003):


Sidan 41, Lövberga
I ingressen har de två hemmansnumren tyvärr blivit omkastade: det var Lövberga nr 2 som lades till den nybildade Alanäs socken, och som år 1888 återfördes till Ström.

Familj 21 (meddelare: K G Eriksson och K Hedman-Larsson)
Per Ols NILS JONSSON, född 1754 27/12 i Uppsälje, Järna, död 1823 19/12 i Ed, Ångermanland. Gift 1777 14/12 i Järna med Arfs INGEBORG ANDERSDOTTER, född 1755 28/8 i Skålö, Järna. De hade även barnen: Anna f. 1778 17/12; Cathrina f. 1780 3/9, död 1784 3/2; Jonas f. 1782 16/3; Catrina f. 1789 17/8, död 1791 14/3. Anna och Jonas blev kvar i Järna. Sonen Per var född 1792 3/3 (ej 8/3) [Järna C:3]. Sonen Olof Nilsson i Graninge, benämns sedermera med tillnamnet Glad. Död 1858 9/12 (enl CD-skiva).

Familj 22 (meddelare: K G Eriksson och K Hedman-Larsson)
MATS ANDERSSON, född 1755 31/5 i Skålö, Järna, död 1832 16/11. Gift 1777 19/5 i Järna med INGEBORG LARSDOTTER, född 29/7 1756 i Skålö, Järna, död 1838 8/9, båda i Ed, Ångermanland. Sonen Anders, f. 1786 21/4, blev kvar i Järna. Dottern Brita f. 1790 20/1 död 1791 14/4; sonen Lars f. 1792 15/3 ["denne Lars synes enligt Hfl i Järna ha flyttat med föräldrarna, men jag har inte lyckats hitta något spår efter honom, vare sig i Jämtland eller Ångermanland; kanske avled han under resan norrut"]; Ingeborg f. 1795 7/8, se familj 24; Brita f. 1801 17/6 ["troligen gift med en Erik Nordqvist i Ed"].

Familj 23 (meddelare: K G Eriksson och K Hedman-Larsson)
OLOF NILSSON, född 1780 9/12 i Storbyn, Järna; blev nybyggare i Grönåsen, Ed, Ångermanland. Död där 1841 2/9. Son till Nils Olofsson och hans hustru Anna Eriksdotter i Myrbacka, Järna. Gift 1804 25/11 i Järna med ANNA MATSDOTTER (se familj 22), född 1782 31/1 i Skålö, Järna död 1862 1/2 i Ed. Barnen: Anna f. 1805 27/11 (ej 24/11) i Skålö, Järna, död 1878 21/7, gift med torparen Olof Jönsson i Grönåsen, Ed; Mats f.1811 10/4 i Hammerdal, torpare i Grönåsen, Ed, d.1887 4/5; Olof f.1817 23/2, flyttar från Ed med sin hustru till Resele 1847; Stina f.1826 7/6 i Ed, till Resele 1853.

Familj 24 (meddelare: K G Eriksson och K. Hedman-Larsson)
ANDERS NILSSON (från familj 21), född 1784 11/4 i Skålö, Järna, nybyggare i Grönåsen, Ed, död 1857 28/12 ["jag har inte kunnat finna något belägg att gårdsnamnet Per Ols använts av honom" (KGE)]. Gift med INGEBORG MATSDOTTER (se familj 22), född i aug. 1795 i Skålö, Järna, död 1846 17/4 i Ed. Barnen: Nils, torpare i Grätnäs, Sidensjö, död där 1884 22/4; Ingeborg, död ogift 1869 6/12 i Ed; Anna, gift med klockaren Erik Dahlqvist å Prästbordet, Ed, död 1898 27/12 i Ed; Brita f.1823 8/4 i Ed, gift med torparen Hans Nilsson i Grönåsen, Ed, emigrerade till Nord-Amerika; Matts f. 1826 17/2 i Ed; Catharina Margareta f. 1831 28/1 i Ed och Anders f. 1834 23/9 Ed.

Familj 25 (meddelare: K G Eriksson)
ERIK ERIKSSON f. 1783 24/12 (ej 23/12) [Järna C:3], sedermera nybyggare i Grönåsen, Ed, död 1858 12/4, son till korpralen Erik Dunderhake och hans hustru Anna Larsdotter i Utsälje. Hustru MARGARETA MATSDOTTER f. 1779 21/6 (ej 25/5) [Järna C:3], död 1858 16/10. Barnen: Anna, gift med bonden Erik Petter Burman i Djupsjö, Skorped; Ingeborg f. 1811 18/3 i Hammerdal, gift med Per Clementsson i Grönåsen, Ed, död 1851 20/5; Erik död ogift 1835 30/3; Margareta (eller Greta som hon benämns i Ed), gift med en Olof Nilsson; Lars född 1819, torpare i Grönåsen och Brita f. 1823 3/8 i Ed, gift med torparen Östen Eriksson i Grönåsen, Ed; efter dennes död utflyttad till Sånga 1882.

Familj 26 (meddelare: K G Eriksson)
LARS NILSSON, hans far Nils Landström avlider 1809 10/2 i Bjärtrå och uppges då vara från Ström. Slutsatsen blir väl att Lars torde ha flyttat till norra Jämtland åtminstone med fadern.

Familj 36 (meddelare: K G Eriksson)
sonen ZAKRIS ZAKRISSON, född 1778-04-12, blev dragon i Hammerdal med namnet Åhr; död i december 1808.
sonen NILS HOLMLUND, född 1780-05-27, grosshandlare i Stockholm, död där 21/5 1835.

Familj 51 (meddelare: K G Eriksson, G Hansson)
STEFAN MELLDAHL, född 1792-08-12, död 1876-06-12 i Frostviken. Nybygget Norrsjön i Ströms socken tillhörde kyrkligt Tåsjö till 1864, därefter Frostviken. Hustrun BRITA PERSDOTTER, född 1776-05-18, död 1858 19/10 i Tåsjö. Dottern BENGTA STEFANSDOTTER, född 1818-10-19; gift 1838-06-10 i Tåsjö med PETRUS (Per) FRANK, född 24/12 1797 i Dalarna, bosatta i Fiskåvattnet, Frostviken.

Familj 72 (meddelare: K G Eriksson)
dottern GUNILLA JAKOBSDOTTER, född 1746-08-03, med maken OLOF ANDERSSON, född 1745?; var 1801 noterade som bondfolk i "Vigestad", Vassås socken i Nordland, Norge.

Familj 92 (meddelare: K G Eriksson)
dottern SIGRID ABRAHAMSDOTTER, född 1707-12-07, begravd i Oviken 22/6 1759 (testamentspengar).
sonen PER Abrahamsson WALLMAN, född c:a 1714 enl. rullan, dragon, död i Stockholm 8/3 1742.
sonen ABRAHAM Abrahamsson WALLBERG, född c:a 1715 enl. rullan, dragon, död i Stockholm 2/2 1742.

Familj 106 (påpekat av Y. Espell)
ERIK Eriksson KÄLLSTRÖM, född 1717-08-07. Rätt dödsdatum skall vara 1799-06-24.

Familj 108 (påpekat av Y. Espell)
Barn:
PER PERSSON. Gift med KAJSA GRETA Olofsd:r HUSS Rätt dödsdatum skall vara 1832-02-26.
SARA PERSDOTTER. Rätt födelsedatum skall vara 1777-03-20